EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВРАХУВАННЯ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ
М. І. Бирка

Назад

УДК: 339.9

М. І. Бирка

ВРАХУВАННЯ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВА УКРАЇНИ

Анотація

Результативність будь-якого економічного процесу залежить від факторів як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Стаття присвячена вивченню основних тенденцій прямого іноземного інвестування у світі та Європі протягом останніх років (у розрізі обсягів потоків та активів прямих іноземних інвестицій; секторів економіки; країн, що найбільше здійснюють прямі іноземні інвестиції; країн, що найбільше залучають прямі іноземні інвестиції; найбільш поширених форм здійснення прямих іноземних інвестицій за вартістю і кількістю інвестиційних проектів) в контексті їх залучення на підприємства. Виокремлено ключові умови, за яких здійснюється пряме іноземне інвестування. Визначено можливий вплив загальних тенденцій на процес залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства. На основі проаналізованого наукового і статистичного матеріалу запропоновано рекомендації для підприємств, які мають на меті залучення прямих іноземних інвестицій.

M. Byrka

CONSIDERATION OF THE CURRENT GLOBAL AND REGIONAL TRENDS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE PROCESS OF ATTRACTING FOREIGN CAPITAL TO THE ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary

Efficiency of any economic process depends on the factors of internal and external environment. This article is devoted to the study of the main global and European trends of foreign direct investment in recent years in the context of attracting them to the enterprises. The trends are considered in terms of foreign direct investment flows and stocks; economic sectors; countries that are top investor economies; countries that are top host economies of foreign direct investment; the most prevailing forms of foreign direct investment by value and number of projects. Key conditions under which current foreign direct investment is conducted are distinguished. The possible impact of general global trends on the process of attracting foreign direct investment to the enterprises is determined. The recommendations for the enterprises that are going to attract foreign direct investment are suggested on the basis of analyzed scientific and statistical resources.

№ 10 2014, стор. 56 - 61

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 531

Відомості про авторів

М. І. Бирка

аспірантка кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

M. Byrka

Postgraduate student, National University "Lviv Polytechnic"

Як цитувати статтю

Бирка М. І. Врахування сучасних світових і регіональних тенденцій прямого іноземного інвестування в процесі залучення іноземного капіталу на підприємства України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 10. С. 56–61.

Byrka, M. (2014), “Consideration of the current global and regional trends of foreign direct investment in the process of attracting foreign capital to the enterprises of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 56–61.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.