EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНОГО ОБЛІКУ
Н. Т. Кулікова

Назад

УДК: 657.1

Н. Т. Кулікова

КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНОГО ОБЛІКУ

Анотація

Рівень інформатизації суспільства вимагає переосмислення більшості базових концептів теорії та методології прикладних наук, якою є і бухгалтерський облік. У статті досліджено особливості побудови системи рахунків бухгалтерського управлінського обліку за умов використанні інформаційно-комп'ютерних технологій в обліку, розглянуто варіант побудови класифікації об'єктів у системі рахунків у вигляді моделі REA, запропонованої В. Маккарті. Розкрито вимоги до розробки програмного забезпечення з бухгалтерського управлінського обліку, що сприяють зручному налаштуванню програмних продуктів до особливостей діяльності підприємства, економії коштів на подальше обслуговування такої програми. Наведено недоліки розробки такого програмного забезпечення та його переваги при використанні у процесі формування та надання інформації у звітності. Запропоновано та описано можливість використання розширеної кількості параметрів рахунків, що сприяє росту інформаційної ємності управлінського обліку та здатності більш повного відображення інформації про факти господарського життя.

N. Kulikova

CLASSIFICATION OF ACCOUNTS IN ORDER TO CREATE MANAGEMENT REPORTS IN THE CONDITIONS OF COMPUTERIZED ACCOUNTING

Summary

The development of information society requires rethinking most basic concepts of the theory and methodology of applied sciences, like accounting. Features of the system of accounts in managerial accounting in conditions of computer information systems have been discussed. Variant of classification of accounts using REA-modeling, proposed by V. McCarthy, has been reviewed. Requirements for the software development of financial and managerial accounting have been revealed, it helps to easy customization of software products with the features of the company, cost savings on subsequent maintenance of the program. Disadvantages and benefits of the development of the software have been displayed. Usage of an extended number of an accounts that promotes the growth of the information capacity of management accounting and the ability to better display information about the facts of economic life has been described.

№ 10 2014, стор. 97 - 101

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 461

Відомості про авторів

Н. Т. Кулікова

аспірант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

N. Kulikova

graduate student of department of accountancy, and audit, Zhytomyr State Technological University

Як цитувати статтю

Кулікова Н. Т. Класифікація рахунків з метою формування управлінської звітності в умовах комп'ютеризованого обліку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 10. С. 97–101.

Kulikova, N. (2014), “Classification of accounts in order to create management reports in the conditions of computerized accounting”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 97–101.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.