EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНДЕКС БЕЗПЕКИ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
П. Б. Волянський

Назад

УДК: 351.7+618.4

П. Б. Волянський

ІНДЕКС БЕЗПЕКИ ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Анотація

Стійкість функціонування системи охорони здоров'я міста, району, регіону і держави в цілому в умовах надзвичайних ситуацій (НС) забезпечується шляхом завчасного вирішення конкретних завдань для кожного окремо взятого об'єкту охорони здоров'я. Заходи щодо підвищення стійкості роботи об'єктів охорони здоров'я не можуть бути проведені під час виникнення НС. Вони повинні мати чіткий поділ на заходи першої і другої черги з врахуванням специфіки кожного об'єкту охорони здоров'я.
На сьогоднішній день, на думку експертів ВООЗ, при організації медичного забезпечення постраждалих внаслідок НС, а також забезпечення сталого функціонування медичних закладів в умовах НС важливими є 4 компоненти, а саме: якість будівель та споруд медичного закладу, наявність необхідного обладнання, персонал, навчений до дій в умовах НС, та відповідне інформаційне забезпечення медичного закладу.

P. Volyanskіy

SAFETY INDEX AS A CONTROL MECHANISM OF FUNCTIONING OF MEDICAL INSTITUTIONS IN EMERGENCY SITUATIONS

Summary

Stability of health care system of the city, district, region and state functioning as a whole in emergencies is provided through solving the early specific tasks for each individual object of health care. Measures to improve the sustainability of health care objects can not be conducted during emergencies. They should have a clear division on measures of first and second turn with considering the specifics of each health care object.
Today, according to WHO experts while medical support organizing of affected people in Emergencies and also providing of sustainable functioning of medical institutions in emergency conditions four components are important. They are: the quality of buildings of medical institutions, the presence of necessary equipment, personnel, trained to act in cases of emergencies and appropriate information provision health facility of medical institute.

№ 10 2014, стор. 107 - 111

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 589

Відомості про авторів

П. Б. Волянський

д. н. держ. упр., доцент, в. о. начальника, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

P. Volyanskіy

d. s. of Public Administration, Associate Professor, Acting Head of the Institute of the Public Administration in sphere of civil protection, Candidate of medical science, Associate Professor

Як цитувати статтю

Волянський П. Б. Індекс безпеки як механізм управління функціонуванням лікувальних закладів в умовах надзвичайних ситуацій. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 10. С. 107–111.

Volyanskіy, P. (2014), “Safety index as a control mechanism of functioning of medical institutions in emergency situations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 107–111.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.