EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ТА САМОВРЯДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МАЛОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА БОЯРКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Т. Г. Добрівський

Назад

УДК: 338.26(477):352

Т. Г. Добрівський

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ТА САМОВРЯДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МАЛОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ МІСТА БОЯРКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Анотація

Дається загальна характеристика територіальної громади м. Боярки Київської області. Розглядається соціальний проект як необхідна умова результативного партнерства місцевої влади й громадськості в сучасних умовах.

T. Dobrivskiy

SOCIAL PROJECT AS INSTRUMENT OF REALIZATION OF INNOVATIVE AND SELF-GOVERNING POTENTIAL OF TERRITORIAL COMPANY OF SMALL CITY (ON THE EXAMPLE OF THE CITY BOYARKA OF THE KIEV REGION)

Summary

General description of territorial company is given Boyarka of the Kiev region. A social project as necessary condition for effective partnership of local power and public in modern terms is examined.

№ 10 2014, стор. 143 - 147

Кількість переглядів: 182

Відомості про авторів

Т. Г. Добрівський

здобувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академія державного управління при Президентові України

T. Dobrivskiy

postgraduate student of regional administration, local governance and management of the city, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Добрівський Т. Г. Соціальний проект як інструмент реалізації інноваційного та самоврядного потенціалу територіальної громади малого міста (на прикладі міста боярки київської області) . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 10. С. 143–147.

Dobrivskiy, T. (2014), “Social project as instrument of realization of innovative and self-governing potential of territorial company of small city (on the example of the city boyarka of the kiev region)”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 143–147.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.