EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В РЕГІОНІ: МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД
В. П. Кутьков

Назад

УДК: 351.82: 332.012

В. П. Кутьков

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В РЕГІОНІ: МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність використання маркетингових підходів у державному управлінні інвестиційними процесами в регіоні. Доведено, що використання маркетингу в залученні інвестицій полягає у вивченні і врахуванні вимог інвесторів та у формуванні конкурентних переваг регіону. Основним завданням маркетингу визначено орієнтацію на створення конкурентних переваг, суть якого полягає у пропозиції інвесторам більш високої цінності в порівнянні з іншою територією. Джерелами конкурентної переваги регіону визначено місце розташування та природні умови, ресурсний потенціал регіону, структурні, економічні, управлінські, інноваційні складові. Для кращого вивчення потреб покупців пропонується використовувати стратегію сегментування, яка полягає в концентрації зусиль регіональної влади на окремих групах інвесторів. Процес сегментування ринку пропонується здійснювати в два етапи: розподіл регіонального ринку на сегменти та орієнтація на індивідуальні очікування інвесторів з використанням стратегії позиціонування.

V. Kut'kov

IMPROVEMENT OF STATE MANAGEMENT OF THE INVESTMENT PROCESS IN THE REGION: MARKETING APPROACH

Summary

The article substantiates the need for the marketing approaches in public management investment processes in the region. It is proved that the use of marketing in attracting investment is subject to the requirements of investors and in the formation of competitive advantages in the region. The main objective of marketing is defined as orientation to create competitive advantages, the essence of which is to offer investors a higher value compared to the rest area. The sources of competitive advantage in the region are defined, among them location and natural conditions, the resource potential of the region, structural, economic, managerial, innovative components. To better study the needs of customers are encouraged to use the strategy of segmentation, which is focused the affords of the regional authorities for specific groups of investors. The process of market segmentation is proposed to carry out in two stages: distribution of the regional market segments and focusing on individual investors' expectations using positioning strategy.

№ 10 2014, стор. 148 - 152

Кількість переглядів: 358

Відомості про авторів

В. П. Кутьков

здобувач кафедри економічної теорії та фінансів, ХарРІ НАДУ при Президентові України, м. Харків

V. Kut'kov

Postgraduate Student of Economic Theory & Finance Department, KRI NAPA, Kharkiv

Як цитувати статтю

Кутьков В. П. Вдосконалення державного управління інвестиційними процесами в регіоні: маркетинговий підхід. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 10. С. 148–152.

Kut'kov, V. (2014), “Improvement of state management of the investment process in the region: marketing approach”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 148–152.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.