EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ
І. О. Жувагіна, Г. І. Обуховська

Назад

УДК: 658.152.003.12

І. О. Жувагіна, Г. І. Обуховська

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Анотація

Представлено порівняльну характеристику визначених методик оцінки інвестиційного потенціалу підприємства за різними економічними параметрами. Серед основних категорій, за якими здійснювалося порівняння, відзначилися наступні: переваги і недоліки методик оцінювання, простота (прості, помірно прості, помірно складні, складні) і сфера застосування (універсальні та застосовані в підприємствах певної галузі), можливість застосування в підприємствах роздрібної торгівлі. Відповідно до результатів проведеного дослідження існуючі методи оцінювання інвестиційного потенціалу було розподілено на наступні групи: методи, які доцільно використовувати під час оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі (універсальні методи або ті, що розроблено саме для підприємств торгівлі); методи, які можуть бути умовно використані під час оцінювання інвестиційного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі, тобто повинні бути доповнені показниками, що враховують галузеву специфіку; методи, які не можуть бути використані під час оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі.

I. Zhuvahina, G. Obukhovskа

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF METHODS FOR ASSESSING THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE COMPANY: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Summary

Presents comparative characteristics defined methods for assessing the investment potential of the company on various parameters. Among the major categories, which carried out the comparison, the following were noted: аdvantages and disadvantages of methods of evaluation, simplicity (easy, moderately easy, moderately difficult, complex) and scope (universal and applicable in a particular business sector), the applicability of retailers. According to the results of the study the existing methods of evaluating investment potential were divided into the following groups: methods that should be used in assessing the investment potential retailers (universal methods, or that it is designed for commercial); methods that can be conventionally used in evaluating the investment potential retailers that need to be supplemented by indicators that take into account industry-specific; methods that can not be used in assessing the investment potential retailers.

№ 11 2014, стор. 22 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 726

Відомості про авторів

І. О. Жувагіна

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та організації виробництва, Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

I. Zhuvahina

Ph.D., senior lecturer in economics and organization of production, Pervomajskiy Polytechnic Institute National University of Shipbuilding named after admiral Makarov


Г. І. Обуховська

ст. викладач кафедри фундаментальних загально технічних дисциплін, Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

G. Obukhovskа

Senior lecturer in general fundamental technical disciplines, Pervomajskiy Polytechnic Institute National University of Shipbuilding named after admiral Makarov

Як цитувати статтю

Жувагіна І. О., Обуховська Г. І. Порівняльна характеристика методик оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства: теоретичні та прикладні аспекти. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 11. С. 22–25.

Zhuvahina, I. and Obukhovskа, G. (2014), “Comparative characteristics of methods for assessing the investment potential of the company: theoretical and practical aspects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 22–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.