EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НИЗЬКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
В. В. Сєргєєва

Назад

УДК: 338:332

В. В. Сєргєєва

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ НИЗЬКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто наукові засади застосування економічних підходів щодо вирішення питання підвищення конкурентоспроможності окремих регіонів України. Проаналізовано конкурентні переваги та недоліки окремих регіонів та України в цілому, виявлено подібності й відмінності в індивідуальних оцінках фінансово-економічного стану областей. Описано поточну ситуацію та проаналізовано потенціал впливу на конкурентоспроможність країни й окремих регіонів рівня розвитку бізнесу та його факторів, таких як: адаптивність, корпоративне управління, корпоративна етика та соціальна відповідальність, управління персоналом, інновації, внутрішні бізнес-процеси, розвиток фінансового ринку і фінансування. На основі наданих результатів аналізу опитування керівників компаній [1] щодо основних проблемних чинників для ведення бізнесу в Україні (у регіональному та галузевому розрізах) запропоновано ймовірно варіанти вирішення питань щодо врегулювання фінансово-економічної ситуації, а також наведені критерії сталого розвитку регіонів.

V. Syerhyeyeva

SOLUTIONS TO THE PROBLEM OF LOW COMPETITIVENESS IN THE DISADVANTAGED UKRAINIAN REGIONS

Summary

The article deals with the application of scientific principles of economic approaches to address the issue of increasing the competitiveness of individual regions of Ukraine. Analysis of competitive advantages and disadvantages of individual regions and Ukraine as a whole, revealed similarities and differences in the individual assessment of the financial and economic standing areas. It is described the current situation and analyze the potential impact on the competitiveness of certain regions of the country and the level of business and its factors such as adaptability, corporate governance, corporate ethics and social responsibility, human resources, innovation, internal business processes, financial market development and financing. According to the findings of the analysis of the survey of companies [1] on the main problematic factors for doing business in Ukraine (by region and by sector) it is suggested the possible solutions to resolve the issues of economic and financial situation, and given the criteria of sustainable development.

№ 11 2014, стор. 59 - 62

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 802

Відомості про авторів

В. В. Сєргєєва

к. т. н., старший викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності, Нововолинський факультет Тернопільського національного економічного університету

V. Syerhyeyeva

Ph.D., senior lecturer in "Economics and account of economic activity", Novovolynsk Faculty of Ternopil National Economic University

Як цитувати статтю

Сєргєєва В. В. Шляхи вирішення проблеми низької конкурентоспроможності депресивних регіонів України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 11. С. 59–62.

Syerhyeyeva, V. (2014), “Solutions to the problem of low competitiveness in the disadvantaged ukrainian regions”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 59–62.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.