EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ КЛАСИЧНИХ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
І. І. Ткачук

Назад

УДК: 334.722

І. І. Ткачук

АНАЛІЗ КЛАСИЧНИХ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті проаналізовано три основні (класичні) моделі корпоративного управління (англо-американську, японську та західноєвропейську), виявлено їх переваги, недоліки та риси, які доцільно впроваджувати у практику управління на вітчизняних корпоративних структурах. Зазначено основні риси корпоративного управління українських корпоративних структур, запропоновані шляхи його вдосконалення.

I. Tkachuk

ANALYSIS OF THE CLASSICAL MODELS OF CORPORATE MANAGEMENT

Summary

The paper analyzes three basic (classical) model of corporate management (Anglo-American, Japanese and Western Europe) discovered their advantages, disadvantages and features which should be implemented in practice management for local corporate structures. Outlines the features of corporate governance Ukrainian corporate structures, the ways to improve it.

№ 11 2014, стор. 69 - 73

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 790

Відомості про авторів

І. І. Ткачук

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства та економічної теорії, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ

I. Tkachuk

PhD (Economics), Senior Lecturer, Department of economy of enterprise and economic theory, Kharkov institute of trade and economics KNUTE

Як цитувати статтю

Ткачук І. І. Аналіз класичних моделей корпоративного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 11. С. 69–73.

Tkachuk, I. (2014), “Analysis of the classical models of corporate management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 69–73.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.