EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ УКРАЇНИ
Ю. В. Нетесаний, К. М. Косюк

Назад

УДК: 334

Ю. В. Нетесаний, К. М. Косюк

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти та особливості угод злиття та поглинання, наведено відмінності між поняттями "злиття" та "поглинання". Розглянуто основні етапи укладання угод злиття та поглинання, причини, що спонукають компанії до укладання даних угод. Проведено аналіз динаміки та сучасного стану ринку злиття та поглинання в Україні. Розглянуто найбільш популярні галузі для вкладання капіталу з боку іноземних інвесторів та найбільші за обсягом угоди злиття та поглинання в Україні за останні роки. Визначено вплив укладання угод злиття та поглинання на економіку.

Y. Netesanyi, K. Kosiuk

CURRENT STATE OF THE MERGERS AND ACQUISITIONS IN UKRAINE

Summary

The article deals with theoretical aspects of agreements on mergers and acquisitions, shows the differences between 'merger' and 'acquisition'. Considered the main stages of mergers and acquisitions, the reasons that motivate companies to conclude these agreements. The dynamics of the market and the current state of mergers and acquisitions in Ukraine were analyzed. Considered the most popular industries for investments by foreign investors and the largest Mergers and Acquisitions agreements in Ukraine in recent years. Learned the effects of mergers and acquisitions in the economy.

№ 11 2014, стор. 79 - 81

Кількість переглядів: 421

Відомості про авторів

Ю. В. Нетесаний

к. е. н., доцент, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

Y. Netesanyi

PhD, associate professor, Ukrainian State University of Finance and International Trade, Kyiv


К. М. Косюк

студент, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, м. Київ

K. Kosiuk

Student, Ukrainian State University of Finance and International Trade, Kyiv

Як цитувати статтю

Нетесаний Ю. В., Косюк К. М. Сучасний стан ринку злиття та поглинання України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 11. С. 79–81.

Netesanyi, Y. and Kosiuk, K. (2014), “Current state of the mergers and acquisitions in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 79–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.