EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Т. В. Дракохруст

Назад

УДК: 351

Т. В. Дракохруст

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано основні проблемні аспекти розвитку інституту державного управління в сучасній Україні. Виділяються негативні тенденції у кадровому складі державних службовців. Автором робиться акцент на необхідності продовжувати проведення в Україні адміністративної реформи. В статті розглянуто основні тенденції запровадження такого критерію сучасного розвитку інституту державного управління як людиноцентризм. Робиться акцент на запровадженні в Україні адміністративних послуг як свідчення зміни ідеології державного управління. Значну увагу приділено переліку заходів, які нададуть змогу перейти до оптимізації державно-управлінської діяльності та до моделі стійкого соціально-економічного розвитку країни. Запропоновано заходи для подальшого вдосконалення інституційного розвитку державного управління. Зазначено необхідні умови, згідно з якими інституційний розвиток державного управління є можливим.

T. Drakhohrust

SOME ASPECTS OF THE INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN MODERN UKRAINE

Summary

The main problematic aspects of the Institute of Public Administration in Contemporary Ukraine are analyzed in this article. Provision negative trends cadre of civil servants. The author emphasizes the need to continue the administrative reform in Ukraine. The article examines the main trends in the implementation of such a criterion modern development of the Institute of Public Administration as human midpoint. Emphasis on implementation in Ukraine of administrative services as evidence of changing ideologies of state governance. Special attention is paid to the list of activities that will enable access to the optimization of the management activities and to model sustainable socio-economic development.The measures for further improvement of the institutional development of public administration are proposed. The necessary conditions are specified under which the institutional development of public administration is possible.

№ 11 2014, стор. 121 - 124

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 726

Відомості про авторів

Т. В. Дракохруст

к. н. держ. упр., викладач кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет

T. Drakhohrust

PhD of Science in Public Administration, lecturer of department of public and municipal administration, Ternopil National Economic University

Як цитувати статтю

Дракохруст Т. В. Деякі аспекти інституційного розвитку державного управління в сучасній Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 11. С. 121–124.

Drakhohrust, T. (2014), “Some aspects of the institutional development of public administration in modern Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 121–124.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.