EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
А. В. Бєлоусов

Назад

УДК: 351.82

А. В. Бєлоусов

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Анотація

У статті досліджено основні напрями реалізації методологічного забезпечення системи державного управління ризиками надзвичайних ситуацій. Перший з них пов'язаний з вибором методології, на якій повинна будуватись система управління ризиками НС, другий — з вирішенням питання про те, які засоби можуть бути використані для виявлення існуючих і прогнозованих ризиків в регіоні (місті, районі), третій — з виробленням концепції і стратегії управління ризиками НС. Проаналізовано завдання, що пов'язані з виробленням концепції і стратегії управління ризиками надзвичайних ситуацій та запропоновано пропозиції щодо удосконалення діяльності даної системи. Вирішувати проблему управління в умовах НС необхідно не тільки шляхом перебудови функціональної структури і підвищення кваліфікації управлінських кадрів, але і переходу до нової управлінської парадигми.

A. Belousov

METHODOLOGICAL ASPECTS OF IMPROVING THE SYSTEM OF STATE MANAGEMENT OF DISASTER RISK

Summary

The article is devoted to the main directions of implementation of methodological support of the system of state management of risks of emergency situations. The first one relates to the choice of the methodology on which to build a system of risk management of emergencies, the second — with deciding which tools can be used to identify current and projected risks in the region (city, district), the third — with development of concept and strategy of risk management of emergencies. Analyzed the tasks associated with development of concept and strategy of risk management of emergency situations and contains proposals on improvement of the activity of this system. To solve the problem of management in emergency situations must not only by rebuilding the functional structure and training of managerial staff, but the transition to a new management paradigm.

№ 11 2014, стор. 131 - 134

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 484

Відомості про авторів

А. В. Бєлоусов

аспірант кафедри права та європейської інтеграції, ХарРІ НАДУ, м. Харків

A. Belousov

post-graduate student of the Department of law and European integration of KRI NAPA, Kharkov

Як цитувати статтю

Бєлоусов А. В. Методологічні аспекти удосконалення системи державного управління ризиками надзвичайних ситуацій. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 11. С. 131–134.

Belousov, A. (2014), “Methodological aspects of improving the system of state management of disaster risk”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 131–134.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.