EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БАЗИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
О. В. Каховська

Назад

УДК: 330.342.3

О. В. Каховська

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОЇ БАЗИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано структурні елементи економічної бази забезпечення соціальності в процесі суспільно-економічної трансформації України. За обраними показниками, що характеризують економічну базу забезпечення соціальності проведено оцінку дивергенції розвитку. Розглянуто теоретичні і методологічні проблеми структурних змін в економіці, їх соціально-економічні наслідки в умовах формування соціальної держави. Проаналізовано залежність між окремими видами економічної діяльності, за різним ступенем агрегації, та забезпеченням соціальності в просторі і часі. Виявлено фактори, що посилюють диференціацію економічного простору, нерівноважну структуру в розрізі територій та видів економічної діяльності, виявлено деструкції соціального характеру. Наведено аргументи на користь конструювання механізму державного регулювання соціальності. Запропоновано шляхи наступних досліджень в умовах подальшої соціалізації економіки.

O. Kakhovska

STRUCTURAL ELEMENTS OF THE ECONOMIC BASE OF SOCIAL SUPPORT IN THE PROCESS OF SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION OF UKRAINE

Summary

The paper considers and analyzes the structural elements of the economic base of social support in the process of socio -economic transformation in Ukraine. On selected indicators of the economic base providing an assessment of the divergence of social development is done. Theoretical and methodological problems of structural changes in the economy, their socio-economic impact in the emerging welfare state are considered. The dependence between different types of economic activity, in various degrees of aggregation, and the provision of social space and time are analysed. Factors that increase the differentiation of economic space, nonequilibrium structure in terms of area and economic activities, destruction of social issues are revealed are revealed. The arguments for the benefits of the state regulation mechanism of sociality are given. The ways of the further studies in terms of the further socialization of the economy are offered.

№ 12 2014, стор. 10 - 15

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 565

Відомості про авторів

О. В. Каховська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та регіональної економічної політики, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпропетровськ

O. Kakhovska

PhD, associate professor, professor, Department of economics and regional economic policy, Dnepropetrovsk Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration by the President of Ukraine, Dnepropetrovsk

Як цитувати статтю

Каховська О. В. Структурні елементи економічної бази забезпечення соціальності в процесі суспільно-економічної трансформації України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 10–15.

Kakhovska, O. (2014), “Structural elements of the economic base of social support in the process of socio-economic transformation of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 10–15.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.