EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЖЕРЕЛА І НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
Л. М. Коваль

Назад

УДК: 336.02

Л. М. Коваль

ДЖЕРЕЛА І НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Анотація

Проаналізовано стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України. Здійснено оцінку ефективності інвестиційних процесів за обсягом та структурою. Виявлено невідповідність інвестиційних надходжень потребам реального сектора та визначено проблеми розширення бази інвестування з різних джерел. Окреслено можливі шляхи підвищення інвестиційної активності на перспективу.

L. Koval

SOURCES AND WAYS OF IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT POLICY IN AGRICULTURE IN UKRAINE

Summary

The state and trends of investment in the agricultural sector of Ukraine. The estimation of efficiency of investment processes in scope and structure. Inconsistency investment income needs of the real sector and identifies problems broadening the base of investment from various sources. Outlined possible ways to expand investment activities in the future.

№ 12 2014, стор. 34 - 37

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 284

Відомості про авторів

Л. М. Коваль

к. е. н., доцент, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

L. Koval

PhD, Associate Professor, Khmelnitsky Cooperative Trade and Economic Institute

Як цитувати статтю

Коваль Л. М. Джерела і напрями реалізації інвестиційної політики в сільському господарстві України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 34–37.

Koval, L. (2014), “Sources and ways of implementation of the investment policy in agriculture in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 34–37.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.