EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ ЕКОНОМІКИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ
В. С. Ткаченко, О. В. Ващук

Назад

УДК: 330.331.1

В. С. Ткаченко, О. В. Ващук

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЄЮ ЕКОНОМІКИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

Анотація

У статті досліджено місце і роль держави в провадженні парадигми екологізації економіки України. У період інтеграції країни до світового економічного простору розвиток національної економіки потребує дотримання основних принципів щодо виконання умов державного законодавства про охорону навколишнього природного середовища в процесі господарської діяльності та життєдіяльності населення країни. Зазначене вимагає обгрунтування шляхів забезпечення оптимізації стану довкілля, усунення існуючих негативних наслідків та створення безпечних умов проживання населення на екологічно забруднених територіях. Особлива увага приділена практичним методам організації впровадження національного екологічного партнерства, що має бути реалізоване на регіональному рівні. Проаналізовано механізми та методи реалізації національної екологічної політики. Визначено та обгрунтовано екологічні проблеми регіонального рівня та перспективні інструменти їх вирішення.

V. Tkachenko, O. Vachuk

PUBLIC ADMINISTRATION PROBLEMS OF GREENING ECONOMY: REGIONAL LEVEL

Summary

State place and role for implementation of a greening paradigm in Ukraine economy are researched in this article. The national economic development should be in accordance with underlying principles of the state environmental legislation in an economic activity and vital population activity of our country in the process of Ukrainian integration to the international economical space. This demand to give proves of the method to ensue environmental optimization conditions, removal present negative consequences and create safe conditions for living at polluted areas. Authors attend the particular attention to practical methods for organizing implementation of the national ecological partnership, which should be carried out a regional level. Tools and methods of the implementation national ecological policy are analyzed. Ecological problems and solutions of the regional level are identified.

№ 12 2014, стор. 47 - 52

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 883

Відомості про авторів

В. С. Ткаченко

к. н. держ.упр., в. о. ректора, Приватний "Нікопольський економічний університет", Україна

V. Tkachenko


О. В. Ващук

к. е. н, в. о. доцента кафедри загальноекономічної та гуманітарної підготовки, Приватний "Нікопольський економічний університет", Україна

O. Vachuk

Як цитувати статтю

Ткаченко В. С., Ващук О. В. Проблеми державного управління екологізацією економіки: регіональний рівень. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 47–52.

Tkachenko, V. and Vachuk, O. (2014), “Public administration problems of greening economy: regional level”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 47–52.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.