EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ З УРАХУВАННЯМ СТАДІЇ ЦИКЛУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
М. І. Іщенко

Назад

УДК: 65.012.8: 338.246

М. І. Іщенко

ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ З УРАХУВАННЯМ СТАДІЇ ЦИКЛУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

Анотація

У роботі проаналізовано економіко-математичну залежність фінансово-економічних результатів діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів від ресурсного базису підприємства та зовнішні чинників, зокрема, індексу світового виробництва залізорудної сировини. При перевірці моделі встановлено, що існуюча модель не враховує відмінності в умовах функціонування підприємств у різних фазах циклу ділової активності. Розроблено окремі залежності результатів діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів від їх ресурсного базису, що дозволяють прогнозувати фінансово-економічні результати як на стадії спаду, так і в період економічного зростання.

М. Ischenko

IMPROVEMENT OF MATHEMATICAL DEPENDENCES OF THE ACTIVITY RESULTS OF ORE MINING PLANTS TAKING INTO ACCOUNT THE STAGE OF THE BUSINESS CYCLE

Summary

The paper analyzes the economic-mathematical dependence of the financial-economic activity results of ore mining plants from the resource basis of the enterprise and external factors, in particular, the index of world production of iron ore raw materials. When testing the model found that the current model does not take into account differences in the functioning of enterprises in different phases of the business cycle. Developed according to activity results of ore mining plants from their resource basis, which allow to predict the financial-economic results as at the stage of recession and in the period of economic growth.

№ 12 2014, стор. 53 - 57

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 778

Відомості про авторів

М. І. Іщенко

к. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

М. Ischenko

PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of "METINVEST HOLDING" LLC

Як цитувати статтю

Іщенко М. І. Вдосконалення математичних залежностей результатів діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів з урахуванням стадії циклу ділової активності. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 53–57.

Ischenko, М. (2014), “Improvement of mathematical dependences of the activity results of ore mining plants taking into account the stage of the business cycle”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 53–57.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.