EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
І. Ю. Кучумова

Назад

УДК: 658.330

І. Ю. Кучумова

РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація

У статті розглядаються питання впровадження та ефективне використання системи контролінгу на вітчизняних підприємствах. Сформульовано основні теоретичні положення з реалізації системи контролінгу як нової технології управління і підтримки прийняття рішень у сфері менеджменту з метою забезпечення ефективного функціонування підприємства і підтримки його конкурентних переваг. Визначено мету, задачі та функції контролінгу, які спрямовані на прийняття ефективних управлінських рішень. Визначено місце контролінгу в організаційній структурі підприємства. Розроблено концептуальну схему реалізації контролінгу в системі управління підприємством. Визначено взаємозв'язок функцій та методів оперативного і стратегічного контролінгу. Запропоновано заходи, що спрямовані на підтримку розвитку системи ведення внутрішнього обліку підприємства. Реалізація запропонованих положень сприятиме впровадженню та реалізації системи контролінгу на підприємстві.

I. Kuchumova

IMPLEMENTATION OF CONTROLLING IN ENTERPRISES: A THEORETICAL ASPECT

Summary

The article examines the implementation and effective use of the system of controlling in domestic enterprises. The basic theoretical principles for the implementation of the controlling system, as new technology of management and decision support in management to ensure the effective operation of the business and maintain its competitive advantage. Defined goals, objectives and functions of controlling, aimed at adopting effective management decisions. The place of controlling the organizational structure of the enterprise. A conceptual diagram of an implementation of controlling in the enterprise management system. The correlation functions and methods of operational and strategic controlling. The measures aimed at supporting the development of the system of internal accounting of the enterprise. Implementation of the proposed regulations will facilitate the implementation of a controlling system in the enterprise.

№ 12 2014, стор. 63 - 67

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 598

Відомості про авторів

І. Ю. Кучумова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теорії, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

I. Kuchumova

Ph.D., Assistant Professor of Department of Business Economics and Economic Theory, Kharkov Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkov

Як цитувати статтю

Кучумова І. Ю. Реалізація системи контролінгу на підприємствах: теоретичний аспект. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 63–67.

Kuchumova, I. (2014), “Implementation of controlling in enterprises: a theoretical aspect”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 63–67.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.