EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
К. М. Ромащенко, В. О. Денисенко

Назад

УДК: 330.1

К. М. Ромащенко, В. О. Денисенко

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті визначено, що курс на формування в Україні соціально орієнтованої ринкової економіки зумовив зміну соціально-економічної структури суспільства. Показано, що проблеми формування та розвитку середнього класу тісно пов'язані з розвитком відносин власності в перехідному періоді. Так, муніципальна власність виступає одним з основних чинників підвищення добробуту населення території, а відповідно і збільшення чисельності середнього класу. Приватна власність є абсолютною цінністю і в такій якості виступає базовою формою щодо похідних від неї форм власності. Важливим елементом державної економічної політики є політика інституційних перетворень, котра й має за мету формування раціональної складної економічної системи шляхом трансформації відносин власності, здійснення роздержавлення економіки, приватизації та націоналізації виробничих фондів, забезпечення на власній основі розвитку різних форм власності і господарювання.

K. Romashchenko, V. Denisenko

INTERRELATION OF OWNERSHIP RELATIONS AND THE MIDDLE CLASS IN TRANSFORMATION ECONOMY

Summary

The article states that the formation course of socially oriented market economy in Ukraine has led to changing the socio-economic structure of society. We has shown that the problem of the formation and development of the middle class is closely associated with the development of ownership relations in transition period. Thus, municipal ownership stands as one of the main factor which increasing the welfare of the population of the territory, and therefore it increase the number of the middle class. Private property is an absolute value and in that capacity acts as a basic form of derivative with respect to ownership. An important element of the government's economic policy is the policy of institutional reforms, which also aims at forming a rational complex economic system through the transformation of ownership relations, the implementation of denationalization of the economy, privatization and nationalization of assets and the providing of development of various forms of ownership and management based on their own resources.

№ 12 2014, стор. 68 - 72

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 630

Відомості про авторів

К. М. Ромащенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

K. Romashchenko

Ph.D., assistant professor of economic theory and international economics Department, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky


В. О. Денисенко

ст. викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

V. Denisenko

Senior Lecturer of economic theory and international economics Department, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy

Як цитувати статтю

Ромащенко К. М., Денисенко В. О. Взаємозв'язок відносин власності та середнього класу в умовах трансформаційної економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 68–72.

Romashchenko, K. and Denisenko, V. (2014), “Interrelation of ownership relations and the middle class in transformation economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 68–72.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.