EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В. В. Биба, О. М. Кулініч

Назад

УДК: 330.332

В. В. Биба, О. М. Кулініч

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

Питання енергозбереження та енергоефективності з кожним роком стають все більш актуальними. Серед причин можна виділити: дефіцит та постійне зменшення природних ресурсів; висока енергоємність української економіки; поступове збільшення споживання; щорічне зростання цін на імпортовані Україною енергоресурси; питання енергетичної безпеки України.
Така ситуація змушує шукати шляхи перебудови національного господарства. Одним з таких шляхів є розвиток нетрадиційних джерел енергії. У статті проведено аналіз системи енергозабезпечення України та обгрунтовано значення альтернативних джерел енергії для забезпечення енергетичної безпеки країни. Наведено прогнозні показники щодо використання альтернативних джерел енергії. Запропоновано пріоритетні напрями модернізації системи енергозабезпечення в Україні.

V. Byba, O. Kylinich

ENERGY EFFICIENCY IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

The issue of energy conservation and energy efficiency every year becoming more relevant. The reasons are: deficit reduction and permanent natural resources; high energy Ukrainian economy; gradual increase in consumption; annual increase in prices of imported energy Ukraine; energy security of Ukraine.
This situation makes the search for ways of restructuring the national economy. One such way is the development of alternative energy sources. The energy systems of Ukraine and reasonable value of alternative energy sources to ensure energy security are analyzed. The forward-looking indicators for the use of alternative energy sources are considered. The priority directions of modernization of energy systems in Ukraine are proposed.

№ 12 2014, стор. 73 - 76

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 307

Відомості про авторів

В. В. Биба

к. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

V. Byba

Ph.D., assistant professor of business economics and human resources department Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University


О. М. Кулініч

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

O. Kylinich

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

Як цитувати статтю

Биба В. В., Кулініч О. М. Енергозбереження в Україні: проблеми та перспективи . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 73–76.

Byba, V. and Kylinich, O. (2014), “Energy efficiency in Ukraine: problems and prospects”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 73–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.