EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМНО-ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ
М. В. Адаменко, О. О. Гобова

Назад

УДК: 336.71

М. В. Адаменко, О. О. Гобова

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМНО-ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

Анотація

У статті доведено актуальність використання системно-процесного підходу до управління фінансовими результатами комерційного банку. Обгрунтовано, що це управління необхідно розглядати як систему, яка поєднує мету, завдання, принципи, функції, методи та як процес прийняття управлінських рішень щодо формування, розподілу і використання фінансових результатів комерційного банку. Встановлено, що система управління фінансовими результатами комерційного банку потребує комплексного розгляду та удосконалення. Визначено елементи системи управління фінансовими результатами комерційного банку, надано їх характеристику. Викладено авторське бачення щодо мети, завдань і принципів управління фінансовими результатами комерційного банку, обгрунтовано їх зміст. Розроблено функціональну систему управління фінансовими результатами комерційного банку, яка поєднує функції управлінської підсистеми та функції підсистеми, що управляється. Розглянуто процес управління фінансовими результатами комерційного банку, визначено етапи, за якими воно здійснюється.

M. Adamenko, O. Hobova

PERFECTION MANAGING FINANCIAL PERFORMANCE OF COMMERCIAL BANKS USING SYSTEM-PROCESS APPROACH

Summary

The article proves the relevance of using the system- process approach to managing the financial performance of commercial banks. Proved that this control should be seen as a system that combines the goals, objectives, principles, functions, methods and how the decision making process concerning the formation, distribution and use of financial performance of commercial banks. It was established that the system of financial performance of commercial banks require a comprehensive review and improvement. The elements of managing financial performance of commercial banks, given their characteristics. The article presents the author's vision of the goals, objectives and principles of financial performance of commercial banks, justified their content. The functional management system financial performance of commercial banks, which combines the functions of management subsystems and subsystem functions that run. The process of managing financial performance of commercial banks, the stages by which it is carried out.

№ 12 2014, стор. 77 - 81

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 767

Відомості про авторів

М. В. Адаменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

M. Adamenko

PhD, associate professor, Department of business entities finance and innovation development, SHEI "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih, Ukraine


О. О. Гобова

студентка, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

O. Hobova

student, SHEI "Kryvyi Rih National University", Kryvyi Rih, Ukraine

Як цитувати статтю

Адаменко М. В., Гобова О. О. Удосконалення управління фінансовими результатами комерційного банку із застосуванням системно-процесного підходу . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 77–81.

Adamenko, M. and Hobova, O. (2014), “Perfection managing financial performance of commercial banks using system-process approach”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 77–81.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.