EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ, ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЇЇ СКОРОЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Л. Є. Фурдичко, Х. В. Юрків

Назад

УДК: 331.556+314.7](477)

Л. Є. Фурдичко, Х. В. Юрків

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ, ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЇЇ СКОРОЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті висвітлено проблеми трудової міграції населення як соціального явища, особливості регулювання трудових міграційних процесів в Україні. Проаналізовано стан внутрішньої та зовнішньої трудової міграції, процеси міграційних переказів та фінансування держави для забезпечення органів міграційних служб в Україні, наведено розподіл видатків Державного бюджету в сфері міграції. Розкрито основні причини зростання рівня трудової міграції в Україні за останній період часу. Погіршення економічної, політичної ситуації в країні призвело до зростання рівня безробіття, до зубожіння громадян, катастрофічного зниження їх матеріального становища. Все це стало вагомим у вирішенні особистих проблем людини в Україні для виживання і покращення добробуту сім'ї, родини. Тому багато українських громадян стали заробітчанами за межами своєї країни. В роботі запропоновано шляхи скорочення трудових міграційних процесів в Україні, повернення трудових мігрантів на Батьківщину. Розглянуто роль відповідних інститутів та механізмів, які регулюють міграційну сферу в Україні.

L. Furdychko, K. Yurkiv

LABOUR MIGRATION: PROBLEMS, FINANCIAL ASPECTS AND THE WAYS OF IT'S REDUCTION IN UKRAINE

Summary

The article deals with the problems of a labor migration as a social phenomenon and to the peculiarities of the regulation of the processes of labor migration in Ukraine. The article analyses the state of the internal and external labor migration, the processes of migration remittances and state funding for bodies of Migration Services of Ukraine. It provides the distribution of costs of the State Budget in the migration sphere. The article is also devoted to the study of the main reasons for the recent growth of the labor migration level in Ukraine. The deterioration of economic and political situation in the country has led to the increased level of unemployment, impoverishment of citizens and dramatic decline in their financial situation.
This reasons have been very weighty in solving personal problems of people in Ukraine such as survival and improvement of the welfare of the family household. So many Ukrainian citizens have been seasonal workers outside the country.
The article presents the ways of reducing labor migration processes in Ukraine, the return of migrants to their homeland. The role of institutions and mechanisms that regulate migration in Ukraine.

№ 12 2014, стор. 90 - 95

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 305

Відомості про авторів

Л. Є. Фурдичко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет "Львівська політехніка"

L. Furdychko

Ph.D., Associate Professor of Department of Finance, Lviv Polytechnic National University


Х. В. Юрків

студент-магістр, Національний університет "Львівська політехніка"

K. Yurkiv

Master student, Lviv Polytechnic National University

Як цитувати статтю

Фурдичко Л. Є., Юрків Х. В. Трудова міграція: проблеми, фінансові аспекти та шляхи вирішення її скорочення в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 90–95.

Furdychko, L. and Yurkiv, K. (2014), “Labour migration: problems, financial aspects and the ways of it's reduction in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 90–95.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.