EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ОРЕНДНОГО ЖИТЛА В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Т. В. Соковець-Макатуха

Назад

УДК: 332.85

Т. В. Соковець-Макатуха

ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ ОРЕНДНОГО ЖИТЛА В КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄС: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті на основі вивчення міжнародного досвіду функціонування ринку оренди житла, визначено основні характерні риси ринку оренди житла в Україні як складового фінансово-кредитного механізму забезпечення населення доступним житлом. Наведено порівняльні особливості ринку оренди житла України, Росії та Європи. Проведено порівняння статистичних даних про співвідношення житлового фонду у власності та оренді в Україні і розвинених країнах. Запропоновано заходи для забезпечення подальшого ефективного формування та розвитку ринку орендного доступного житла в країні в рамках функціонування фінансово-кредитного механізму забезпечення населення доступним житлом з урахуванням інтересів суб'єктів житлових відносин.

T. Sokovets-Makatuha

FEATURES OF THE RENTAL HOUSING MARKET IN THE EU MEMBER STATES: LESSONS FOR UKRAINE

Summary

The article of the study of international experience of the rental market, the main features of the rental market in Ukraine as a component of financial and credit mechanism to provide people with affordable housing. Comparative features of the rental market in Ukraine, Russia and Europe. A comparison of statistical data on the relationship between housing ownership and renting in Ukraine and countries. The measures to ensure the continued effective formation and development of affordable housing rental market in the country in the framework of the financial and credit mechanism to provide people with affordable housing in the interests of residential business relations.

№ 12 2014, стор. 101 - 106

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 754

Відомості про авторів

Т. В. Соковець-Макатуха

асистент кафедри фінансів підприємств та банківської справи, Дніпропетровська державна фінансова академія

T. Sokovets-Makatuha

аssistant of finance and business banking, Dnipropetrovsk State Finance Academy Dnepropetrovsk State Financial Academy

Як цитувати статтю

Соковець-Макатуха Т. В. Особливості ринку орендного житла в країнах-членах єс: уроки для України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 101–106.

Sokovets-Makatuha, T. (2014), “Features of the rental housing market in the eu member states: lessons for Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 101–106.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.