EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
О. М. Григораш

Назад

УДК: 005.591.43

О. М. Григораш

ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розкрито одну із сучасних та ефективних форм розвитку малого бізнесу. Обгрунтовано доцільність застосування франчайзингу як форми розвитку малого бізнесу в Україні. Розкрито основні пункти договору франчайзингу, його недоліки та переваги в сучасних ринкових умовах в Україні. Запропоновано механізм створення франчайзингової фірми: основні етапи. Висвітлено діяльність приватної української компанії на ринку медичних послуг лабораторії "Інвітро", яка працює за схемою франчайзингу. Проаналізовано динаміку розвитку франчайзерів, що працюють на території України за останні тринадцять років. Здійснено аналіз розвитку зарубіжного ринку франчайзингових та особистих точок за галузями (США, Франції, Німеччини, Польщі). Проведено аналіз кількості франчайзерів у нашій державі та провідних країн світу.

O. Grygorash

FRANCHISING AS A FORM OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

This article deals with the modern and efficient forms of small business. The expediency of franchising as a form of small business development in Ukraine is grounded. The basic points of agreement franchising its advantages and disadvantages in the current market conditions in Ukraine are revealed. The mechanism of creating the franchise company: milestones. The author deals with the private Ukrainian company in the market of medical services laboratory "YNVYRTO" which operates as franchise. The dynamics of franchisors operating in the territory of Ukraine for the past thirteen years is analyzed. The analysis of foreign market franchise and personal outlets by sector (U.S., France, Germany, Poland) is made. The analysis of the number of franchises in our country and the leading countries of the world is done.

№ 12 2014, стор. 123 - 126

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 391

Відомості про авторів

О. М. Григораш

старший викладач, Бориспільський інститут муніципального менеджменту при Міжрегіональній академії управління персоналом, м. Бориспіль

O. Grygorash

senior lecturer, Boryspil Institute of Municipal Management at patronage Inter-regional Academy of Personnel Management, Boryspil

Як цитувати статтю

Григораш О. М. Франчайзинг як форма розвитку малого бізнесу в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 123–126.

Grygorash, O. (2014), “Franchising as a form of small business development in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 123–126.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.