EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В РИНКОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Н. В. Коваленко

Назад

УДК: 351:332.8

Н. В. Коваленко

ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ В РИНКОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Анотація

У статті аналізується проблема державного впливу щодо стимулювання реконструкції старих багатоквартирних будинків, побудованих ув 50—60-ті роки ХХ століття за умов ринкових трансформацій та забезпечення сталого розвитку сучасних територій. Порівнюється накопичений досвід державного регулювання процесами реалізації проектів реконструкції панельних багатоквартирних будинків у розвинутих ринкових соціальних практиках.

N. Kovalenko

STATE PROMOTION OF HOUSING RECONSTRUCTION IN A MARKET SOCIETY

Summary

This article analyzes the problem of the state influence on renovation of old apartment buildings built in the 50—60 years of the twentieth century under the conditions of market transformations and sustainable development of modern areas.
Acquired experience of state regulation processes in reconstruction of panel apartment buildings in the developed market social practice is compared.

№ 12 2014, стор. 163 - 166

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 731

Відомості про авторів

Н. В. Коваленко

старший викладач кафедри економічної теорії та фінансів, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

N. Kovalenko

Senior Lecturer of Economical Theory and Finances Chair, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Коваленко Н. В. Державне стимулювання реконструкції житлового фонду в ринковому суспільстві. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 163–166.

Kovalenko, N. (2014), “State promotion of housing reconstruction in a market society”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 163–166.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.