EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО СКЛАДУ СИЛ І ЗАСОБІВ ДЛЯ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
О. Г. Барило, С. П. Потеряйко, В. О. Тищенко, О. С. Биков

Назад

УДК: 347.132.15

О. Г. Барило, С. П. Потеряйко, В. О. Тищенко, О. С. Биков

МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОГО СКЛАДУ СИЛ І ЗАСОБІВ ДЛЯ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ

Анотація

Сьогодні в умовах реалізації рішень Уряду України щодо розвитку конституційних засад демократичної, правової, соціальної держави та формування громадянського суспільства важливим питанням є своєчасне та адекватне реагування на надзвичайні ситуації, зростання кількості та масштабності яких становить загрозу національній безпеці України в економічній, соціальній та екологічній сферах.
У таких умовах на органи державного управління у сфері цивільного захисту покладаються важливі завдання щодо здійснення комплексу заходів із реагування на надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків. Масштабність та складність цих завдань вимагає підвищувати ефективність функціонування органів державного управління у сфері цивільного захисту до рівня, що забезпечує їх виконання. У той же час, досвід діяльності органів державного управління свідчить про те, що рішення, які ними приймаються щодо залучення сил і засобів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій, не завжди відповідають реальним потребам.
У науковій статті запропоновано модель визначення необхідної кількості сил і засобів цивільного захисту для реагування на надзвичайні ситуації.

O. Barylo, S. Poteryayko, V. Tyshchenko, O. Bykov

THE MODEL OF DETERMINING THE ESSENTIAL FORCES AND FACILITIES TO REACT ON EMERGENCIES

Summary

At the present time in Ukraine in the process of implementation of government decisions on the development of democratic, legal and social state and building civil society the important issue is well-timed and adequate reaction on emergencies the growth and extension of which is considered as the threat to national safety of Ukraine in economic, social and ecological spheres. Important tasks on the realization of reaction measures on emergencies and elimination of their consequences are entrusted on the state administration bodies in the sphere of civil protection.
The complexity of these tasks requires to increase the effectiveness of state administration bodies in sphere of civil protection which provides tasks implementation. At the same time, the experience of the state administration's activity indicates that the decisions concerning forces and facilities involved in elimination of emergencies are not always relevant.
The article suggests the model of determining the essential forces and facilities to react on emergencies.

№ 12 2014, стор. 167 - 171

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 916

Відомості про авторів

О. Г. Барило

к. т. н., с. н. с., старший науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

O. Barylo

candidate of engineering sciences, senior research worker of the scientific department of the Institute of the state administration in sphere of civil protection, Kyiv


С. П. Потеряйко

к. військ. н., доцент, провідний науковий співробітник наукового відділу, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

S. Poteryayko

candidate of military sciences, associate professor, leading research worker of the scientific department of the Institute of the state administration in sphere of civil protection, Kyiv


В. О. Тищенко

к. держ. упр., доцент, учений секретар, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

V. Tyshchenko

candidate of state administration, associate professor, academic secretary of the Institute of the state administration in sphere of civil protection, Kyiv


О. С. Биков

начальник Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області, м. Черкаси

O. Bykov

chief of the educational methodical centre of civil protection and life safety of Cherkassy region, Cherkassy

Як цитувати статтю

Барило О. Г., Потеряйко С. П., Тищенко В. О., Биков О. С. Модель визначення необхідного складу сил і засобів для реагування на надзвичайні ситуації. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 12. С. 167–171.

Barylo, O., Poteryayko, S., Tyshchenko, V. and Bykov, O. (2014), “The model of determining the essential forces and facilities to react on emergencies”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 167–171.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.