EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРИ
Л. Л. Сотниченко

Назад

УДК: 332.1

Л. Л. Сотниченко

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ РОЗВИТКУ ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРИ

Анотація

У статті обгрунтовано необхідність державного управління регіоном через те, що формування його конкурентних переваг багато в чому від цього залежить. Проаналізовано поняття державної регіональної політики й зазначено, що державне управління регіоном реалізується за допомогою розробки відповідної державної регіональної політики. Розглянуто й проаналізовано існуюче законодавство, на якому грунтується державне управління регіонами і є базою формування регіональної політики. Підкреслюється важливість регіональної транспортної політики як ефективного засобу використання внутрішніх резервів регіону. На основі проведеного аналізу, виділено властивості регіонального управління й запропоновано структурну схему формування регіональної політики розвитку транспортної інфраструктури регіону, описане алгоритм її формування.

L. Sotnichenko

INSTITUTIONAL MANAGEMENT OF REGIONAL COMPETITIVENESS ON THE BASIS OF ITS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Summary

In the article the necessity of the government is proved so as the formation of its competitive advantages depends on it. The concept of the state regional policy is analyzed and specifies that the government policy is realized by means of working out of a corresponding state regional policy. The existing legislation on which the government regions is based on is considered herewith and analyzed and is based on formation of a regional policy. The importance of a regional transport policy as an effective means of use of internal regional reserves is underlined. On the basis of the analysis, the properties of regional government are allocated and a diagramme of regional policy formation of development of a transport region infrastructure is offered, the algorithm of its formation is described.

№ 13 2014, стор. 32 - 37

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 177

Відомості про авторів

Л. Л. Сотниченко

к. е. н., доцент, Одеська національна морська академія

L. Sotnichenko

Ph.D., Associate Professor, Odessa National Maritime Academy

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.