EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
В. В. Пустоваров

Назад

УДК: 336.142.2

В. В. Пустоваров

БЮДЖЕТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

Розглянуто проблеми виконання бюджетом розподільчої, регулювальної та відтворювальної функцій. Виявлено, що бюджетні видатки практично не впливають на відтворювальні процеси в національній економіці. Відтворювальна функція бюджету на даний час належним чином не аналізується. Така ситуація вимагає розроблення нових методологічних підходів до моніторингу бюджетного регулювання відтворювальних процесів. Запропоновано в структуру бюджетної класифікації, що затверджена Постановою Верховної Ради України від 12 липня 1996 року № 327, додатково до функціональної, відомчої та економічної структури видатків ввести новий розділ "відтворювальна структура видатків". Групування видатків у розрізі фондів нагромадження, споживання, відшкодування (заміщення), резервування на макрорівні та в розрізі галузей дозволить здійснювати аналіз впливу бюджету на відтворювальні процеси в країні, а також розробляти відповідні заходи державного регулювання.

V. Pustovarov

THE BUDGETARY ADJUSTING OF REPRODUCTIVE PROCESSES IS IN A NATIONAL ECONOMY

Summary

The problems of implementation of distributive, regulation and reproductive budget functions are considered. It is educed that budgetary charges practically don't influence on reproductive processes in national economy. The reproductive budget function is not analyzed properly for this time. Such situation requires development of the new methodological going near monitoring of the budgetary adjusting of reproductive processes. It is offered in the structure of budgetary classification, that is ratified by Resolution of Verkhovna Rada of Ukraine from July, 12, 1996 № 327, additionally to the functional, department and economic structure of charges to include enter a new division "reproductive structure of charges". Grouping of charges in the cut of funds of piling up, consumption, compensation (substitution), reservation on a macrolevel and in the cut of industries will allow to carry out the analysis of budget influence on reproductive processes in a country, and also to develop the corresponding measures of government control.

№ 13 2014, стор. 98 - 103

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 478

Відомості про авторів

В. В. Пустоваров

здобувач ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

V. Pustovarov

postgraduate student, "Institute of economy and forecasting, Ukrainian National Academy of Science"

Як цитувати статтю

Пустоваров В. В. Бюджетне регулювання відтворювальних процесів у національній економіці . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 13. С. 98–103.

Pustovarov, V. (2014), “The budgetary adjusting of reproductive processes is in a national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 98–103.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.