EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ
О. В. Якушева

Назад

УДК: 336.71

О. В. Якушева

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Анотація

Стаття наголошує на тому, що банківський сектор економіки є унікальним, і тому необхідним є забезпечення дотримання політики в області банківської конкуренції. Розглянуті два основні етапи у розвитку світової банківської конкурентної політики — від кризи 1930-х, коли діяльність банків жорстко регулювалась і конкуренція обмежувалась, до лібералізації у 1970-х роках. Також розглядаються дві протилежні точки зору в економічній літературі щодо взаємозв'язку банківської конкуренції і фінансової стабільності, одна з яких стверджує, що менш конкурентні банківські системи є стабільнішими, інша — що більш концентровані банківські системи є більш крихкими. Як висновок у статті зазначається, що конкуренція на ринку є мотивом для розвитку сектору і його фінансового зростання, а крихкість банківської системи може виникнути незалежно від конкуренції на ринку.

O. Yakusheva

THEORETICAL BASIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BANK COMPETITION AND FINANCIAL STABILITY

Summary

The paper emphasizes that the banking sector is unique and therefore it is necessary to enforce banking policy. The study considers two main stages in the development of the global banking competition policy. One of them is period from the crisis in the 1930s, when the banks' activities were regulated and competition was limited. The next stage of competition policy is the liberalization in the 1970s. The result of liberalization has been an increase in competition, from outside as well as within the banking industry, with banks facing direct competition from financial markets and the development of disintermediation and financial innovation. The paper also considers two opposite points of view in the economic literature about the relationship between competition and stability, one of which states that less competitive banking system is more stable, the other is the more concentrated banking systems are more fragile. The results show that market competition is the motive for the development of the sector and its financial growth and fragility of the banking system can occur regardless of market competition.

№ 13 2014, стор. 104 - 108

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 448

Відомості про авторів

О. В. Якушева

аспірант кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

O. Yakusheva

PhD Student, Department of Banking, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Якушева О. В. Теоретичні основи взаємозв'язку банківської конкуренції та фінансової стабільності. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 13. С. 104–108.

Yakusheva, O. (2014), “Theoretical basis of the relationship between bank competition and financial stability”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 104–108.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.