EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
І. І. Коблик

Назад

УДК: 336.27 (100): 336. 275 (477)

І. І. Коблик

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У роботі досліджено стан державного боргу економічно розвинутих країн, проаналізовано зарубіжний досвід здійснення державних запозичень, їх форми, інструменти та методи залучення, визначено особливості проведення боргової політики. Надано рекомендації щодо застосування досвіду економічно розвинутих країн світу при акумуляції фінансових ресурсів, які залучаються за допомогою державних запозичень в Україні.

I. Koblyk

FOREIGN EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT BORROWING AND POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

Summary

In this work analyzed the state debt of developed countries, analyzed the foreign experience of government borrowing, their forms, tools and methods to attract, defined features of debt policy. Made recommendations regarding use of the experience of developed countries in the accumulation of financial resources involved by government borrowing in Ukraine.

№ 13 2014, стор. 113 - 118

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 568

Відомості про авторів

І. І. Коблик

ст. викладач кафедри економіки і підприємництва, Львівська філія ПВНЗ "Європейський університет"

I. Koblyk

senior lecturer of the department of Economics and Enterprise of Lviv branch PHEI "European University"

Як цитувати статтю

Коблик І. І. Зарубіжний досвід здійснення державних запозичень та можливості його застосування в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 13. С. 113–118.

Koblyk, I. (2014), “Foreign experience in implementation of government borrowing and possibilities of its application in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 113–118.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.