EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
А. В. Грановський

Назад

УДК: 339.924

А. В. Грановський

ВПЛИВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА РОЗВИТОК СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Анотація

Сьогодні у світі шаленими темпами продовжує набирати силу інформаційна революція, яка докорінно змінює системи відносин між людьми. Нові канали передачі інформації відіграють особливо велику роль у постіндустріальних інформаційних суспільствах, і оперативно збільшують свій вплив у суспільствах, що розвиваються. Ця зміна правил гри у відносинах між людьми має безпосередній вплив на зміну правил гри у міжнародних економічних відносинах. Такі класичні форми МЕВ, як міжнародна торгівля товарами та послугами, міжнародний рух капіталу та робочої сили, міжнародна міграція робочої сили та міжнародне науково-технічне співробітництво змінюються швидше за інші.
Корпорації стають дійсно глобальними за своєю суттю, маючи можливість детально та постійно контролювати діяльність усіх своїх філій у всьому світі, швидкість товарообігу та грошових переказів постійно зростає, значна їхня кількість відбувається миттєво навіть між різними куточками світу, а вільний доступ до інформації кардинально змінює правила гри у питаннях міграції трудового капіталу чи передачі технологій. Світ постійно змінюється і однозначно можна сказати лише одне, що вплив інформаційних технологій на міжнародні економічні відносини потребує більш глибинного дослідження.

A. Granovsky

INFLUENCE OF THE INTERNET ON THE DEVELOPMENT OF MODERN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Summary

The information revolution that fundamentally changes the system of relations between people continues to gain strength with the great speed nowadays. New media channels play a particularly important role in the post-industrial information society, and quickly increase their influence in the emerging societies. This change in the relationship between people has a direct impact on the rules of the game in international economic relations: classical forms of international economic relations such as international trade in goods and services, international movement of capital and labor, international labor migration and international scientific and technical cooperation change even faster than others.
Corporations become truly global in their nature, since now they can constantly monitor the performance of all of their subsidiaries around the world. The flow of goods and capital is growing — much of the latter being instantaneous even between different parts of the world, and free access to information dramatically changes the rules of the game on migration of labor capital or technology transfer. The world is constantly changing and one thing can be said for sure — the impact of information technology on international economic relations requires a more in-depth study.

№ 13 2014, стор. 119 - 124

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 542

Відомості про авторів

А. В. Грановський

студент 4 курсу спеціальності "Міжнародні економічні відносини", Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

A. Granovsky

4-th year student at the Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

Як цитувати статтю

Грановський А. В. Вплив мережі інтернет на розвиток сучасних міжнародних економічних відносин. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 13. С. 119–124.

Granovsky, A. (2014), “Influence of the internet on the development of modern international economic relations”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 119–124.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.