EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СТРУКТУР СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
М. В. Сіцінська

Назад

УДК: 351.86-047.64

М. В. Сіцінська

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СТРУКТУР СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання щодо розроблення проекту Концепції залучення громадськості до здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю структур сектору безпеки і оборони України. Наголошено, що сфера національної безпеки є суттєвою частиною механізму функціонування держави, у якому стан безпеки країни починається з відчуття захищеності кожної людини. Обгрунтовано, що проект Концепції залучення громадськості до здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю структур сектору безпеки і оборони України визначає основні принципи, пріоритетні завдання і механізми забезпечення виконання та реалізації концептуальних заходів у практичній площині. Доведено, що Концепція є основою для розробки конкретних програм, проектів та планів заходів на загальнодержавному та регіональному рівнях.

M. Sitsinska

SCIENTIFIC-THEORETICAL AND LEGAL BASES OF DEVELOPMENT OF THE DRAFT CONCEPT OF PUBLIC INVOLVEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC CIVIL CONTROL OVER THE ACTIVITIES OF THE STRUCTURES OF THE SECURITY SECTOR AND DEFENSE OF UKRAINE

Summary

The article considers actual issues on development of the draft Concept of public involvement in the implementation of democratic civil control over the activities of the structures of the security sector and defense of Ukraine. Noted that the national security is an essential part of the mechanism of functioning of the state in which the security status of the country begins with a sense of security for every person. It is proved that the draft Concept of public involvement in the implementation of democratic civil control over the activities of the structures of the security sector and defense of Ukraine defines the basic principles, priorities and mechanisms to ensure compliance and implementation of conceptual activities in the practical plane. It is proved that the Concept is the basis for the development of specific programmes, projects and action plans at state and regional levels.

№ 13 2014, стор. 133 - 137

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 717

Відомості про авторів

М. В. Сіцінська

к. держ. упр., докторант кафедри державного управління і менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

M. Sitsinska

doctoral student in public administration and management, National academy of public administration the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Сіцінська М. В. Науково-теоретичні та правові основи розробки проекту концепції залучення громадськості до здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю структур сектору безпеки і оборони України. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 13. С. 133–137.

Sitsinska, M. (2014), “Scientific-theoretical and legal bases of development of the draft concept of public involvement in the implementation of democratic civil control over the activities of the structures of the security sector and defense of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 133–137.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.