EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ
В. В. Олійник

Назад

УДК: 351:378

В. В. Олійник

ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ

Анотація

У статті розкрито потенційні загрози збалансованості функціонування післядипломної освіти в Україні. Доведено, що на етапі суспільної трансформації державна політика у сфері післядипломної освіти має бути підкріплена працездатним механізмом управління, який би гнучко реагував на зміни в соціальному замовленні та потреби особистості. Обгрунтовано необхідність удосконалення державного управління зазначеною освітньою системою та відповідного її модельного представлення, що дасть змогу забезпечити конкурентоспроможність спеціалістів та задовольнити потреби у кваліфікованих кадрах в економіці.

V. Oleinik

BACKGROUND OF IMPROVING PUBLIC ADMINISTRATION OF POSTGRADUATE EDUCATION

Summary

The article deals with potential threats to balance the functioning of postgraduate education in Ukraine. It is proved that at the stage of social transformation state policy in the field of postgraduate education should be supported by workable management mechanism that would react flexibly to changes in the social order and the needs of the individual. The necessity of improving governance referred to the educational system and its corresponding model representation that will provide competitive professionals and meet the demand for skilled workers in the economy.

№ 13 2014, стор. 138 - 141

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 204

Відомості про авторів

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.