EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Ю. В. Ткаченко

Назад

УДК: 330:322:14 + 339.9

Ю. В. Ткаченко

СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Економіка України досягла стану, за якого склався цілий ряд проблем, які почали швидко знижувати міжнародну конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість країни. У цій ситуації продовження існуючого шляху розвитку в незмінному вигляді більше неможливе, потрібні зміни як у підприємницькому, так і в державному секторі. Проведення змін припускає наявність достатньої мотивації і необхідних знань про те, що і як змінювати. При цьому розвиток економіки України знаходиться в складній кореляції з глобалізаційними тенденціями. Глобалізація змінює характер стосунків із зовнішнім світом, підштовхує розвиток відкритості, сприяє росту обсягів торгівлі і міжнародних інвестицій. З огляду на це, в статті проведено систематизацію чинники соціально-економічного розвитку України, розроблено етапи формування політики підвищення інвестиційної привабливості країни, визначено ознаки, що характеризують кінцеву стратегічну мету забезпечення інвестиційної привабливість України та узагальнено основні напрями формування інтегрованої стратегії підвищення інвестиційної привабливості України.

I. Tkachenko

STRATEGY OF BUILDING AN INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY IN TERMS OF GLOBALIZATION

Summary

The economy of Ukraine has reached a stage, when several big political, economic and social problems started a rapid reduction of the international competitiveness and investment attractiveness of the country. In this situation the current strategic development is no longer effective and changes in the business and public sectors are required. Such changes require a sufficient motivation and the necessary knowledge of what and how to do. The development of the economy of Ukraine is very connected with globalization trends. Globalization has changed the nature of relations with the outside world, encouraged transparency, boosted the growth of trade and international investment. In this respect, it was: systematized the socio-economic development's factors; developed stages and directions of the policy to increase the investment attractiveness of Ukraine; identified characteristics that identify the ultimate strategic goal to increase an investment attractiveness of Ukraine; and summarized the main directions of building an integrated strategy to increase the investment attractiveness of Ukraine.

№ 13 2014, стор. 147 - 153

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 736

Відомості про авторів

Ю. В. Ткаченко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

I. Tkachenko

PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

Як цитувати статтю

Ткаченко Ю. В. Стратегія формування інвестиційної привабливості національної економіки в умовах глобалізації. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 13. С. 147–153.

Tkachenko, I. (2014), “Strategy of building an investment attractiveness of the national economy in terms of globalization”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 147–153.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.