EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛИ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
К. С. Ретинська

Назад

УДК: 354

К. С. Ретинська

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛИ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

У статті розглянуто проблему співвідношення інтелектуального і трудового потенціалів у контексті державного управління. Простежено еволюцію розуміння інтелектуального і трудового потенціалів через призму державного управління, віднайдено точки зіткнення та перетину. Виконано аналіз змісту і сутності понять "інтелектуальний потенціал", "трудовий потенціал". Встановлено структури, рівні та функції проблемних потенціалів. Досліджено безпосередні та опосередковані взаємозв'язки між інтелектуальним і трудовим потенціалами, підсилення та використання яких дає можливість результативного пошуку механізмів управління ними на мікро- та макросоціальному рівнях. Автор акцентує увагу на перспективах управління інтелектуальним та трудовим потенціалами з боку держави як соціального інституту з урахуванням соціальної природи понять.

K. Retynska

INTELLECTUAL AND WORKING POTENTIAL IN THE CONTEXT OF GOVERNANCE

Summary

The article deals with the problem of balance of intellectual and labor potential in the context of governance. The evolution of the understanding of the intellectual and working potential in the light of governance discovered common ground and crossing. The analysis of the content and nature of the concepts of "intellectual potential", "working potential". Established structure and function of the level of potential problem. Investigated the direct and indirect linkages between intellectual and working potential, and strengthening the use of which enables efficient search mechanisms for management at the micro and macro levels. The author focuses on the prospects for the management of intellectual and working potential of the state as a social institution, taking into account the social nature of concepts.

№ 13 2014, стор. 158 - 160

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 738

Відомості про авторів

К. С. Ретинська

аспірант, Донецький державний університет управління, м. Донецьк

K. Retynska

graduate studen, Donetsk State University of Management, Donetsk

Як цитувати статтю

Ретинська К. С. Інтелектуальний і трудовий потенціали у контексті державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 13. С. 158–160.

Retynska, K. (2014), “Intellectual and working potential in the context of governance”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 13, pp. 158–160.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.