EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Г. Є. Павлова

Назад

УДК: 338.431

Г. Є. Павлова

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Анотація

У статті досліджено удосконалення організаційних форм впровадження інновацій в аграрному секторі, зокрема стосовно удосконалення організаційно-економічного механізму застосування інновацій у сільському господарстві. Розвиток у даному напрямі дозволить удосконалити організаційно-економічний механізм спрямованості інновацій за допомогою повноцінної організаційної інфраструктури впровадження інновацій в аграрному секторі і сформувати інноваційну модель сталого розвитку аграрного сектору економіки України. Запропоновано основні шляхи розвитку агропромислового сектору України та його пріоритетність на сучасному етапі. Визначено основні показники оцінки спільного застосування фундаментальних і прикладних досліджень на етапі впровадження інноваційної продукції є оцінка за рівнем сукупної ефективності господарської діяльності.

G. Pavlova

IMPROVEMENT OF THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Summary

This paper investigates the improvement of organizational forms of innovation in the agricultural sector, particularly in relation to improving the organizational-economic mechanism of application of innovations in agriculture. Development in this area will allow to improve the organizational and economic mechanism of directional innovation by full organizational infrastructure innovation in the agricultural sector and to generate innovative model of sustainable development of the agricultural sector of Ukraine. The basic ways of developing the agricultural sector of Ukraine and its priority today. The main indicators for assessing the joint use of basic and applied research at the stage of product innovation is to assess the effectiveness in terms of aggregate economic activity.

№ 14 2014, стор. 15 - 18

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 398

Відомості про авторів

Г. Є. Павлова

к. е. н., доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

G. Pavlova

PhD, Associate Professor director of the research institute of the economy, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

Як цитувати статтю

Павлова Г. Є. Удосконалення теоретичних засад технологічної модернізації аграрного сектору. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 14. С. 15–18.

Pavlova, G. (2014), “Improvement of theoretical foundations for the technological modernization of the agricultural sector”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 15–18.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.