EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ БАНКУ: АНАЛІЗ НЕФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ
І. Є. Семенча, І. О. Кузьменко

Назад

УДК: 336.71

І. Є. Семенча, І. О. Кузьменко

СИСТЕМА ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ БАНКУ: АНАЛІЗ НЕФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Анотація

У статті визначено, що ефективним напрямом подолання кризової ситуації, що склалася на фінансовому ринку в останній час Україні, повинна стати організація внутрішньо ринкового змагання, коли можна досягти прогресивного розвитку або через впровадження інноваційних кроків, або за рахунок організації комплексної оцінки конкурентних переваг. Поряд з оцінкою фінансових показників діяльності банку запропоновано особливу увагу приділяти оцінці нефінансових кількісних та нефінансових якісних показників, адже вони чітко виокремлюють причини, що формують конкурентні переваги, вказують на прогалини в різних напрямах діяльності банку, загрозливу позицію у взаємодії банку з іншими учасниками фінансового ринку.
Запропоновано оціночну схему конкурентних переваг банківських установ та проведено аналіз нефінансових кількісних та нефінансових якісних показників провідних банків України 1 групи за 2013 — 1 півріччя 2014 рр.

I. Semencha, I. Kuzmenko

SYSTEM OF AN ESTIMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF BANK: THE ANALYSIS OF NOT FINANCIAL INDICATORS

Summary

In article it is defined that the organisation of internal market competition when it is possible to reach progressive development or through introduction of innovative steps, or by the organisation of a complex estimation of competitive advantages should become an effective direction in overcoming of a crisis situation in the financial market of Ukraine. Together with an estimation of financial indicators of activity of bank it is offered to give especial attention to an estimation of not financial quantitative and not financial quality indicators. They accurately specify in the reasons which form competitive advantages, designate defects in various lines of activity of bank, threat in interaction of bank with other participants of the financial market.
The estimated scheme of competitive advantages of banks is offered and the analysis of not financial quantitative and not financial quality indicators of leading banks of Ukraine of 1 group for 2013 — 1 half is carried out 2014.

№ 14 2014, стор. 40 - 45

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 163

Відомості про авторів

І. Є. Семенча

д. е. н., доцент, професор кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

I. Semencha

Doctor of Economics Sciences, Profesor of Department Вanking, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk


І. О. Кузьменко

студент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

I. Kuzmenko

student of Department Вanking, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.