EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ТИПАМИ РИНКОВИХ СТРУКТУР
К. А. Малишенко

Назад

УДК: 336.76

К. А. Малишенко

ІНФОРМАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РИНКУ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ТИПАМИ РИНКОВИХ СТРУКТУР

Анотація

Типи інформаційної ефективності розглядаються у відриві від типів ринкових структур, однак мають прямий взаємозв'язок, бо класифікуються за загальним принципом, а саме: ступенем економічної свободи, тобто виділених тільки трьох типів інформаційної ефективності ринку, слабкої, середньої і сильної, недостатньо. У статті доводиться необхідність розширення класифікації типів інформаційної ефективності ринку за рахунок нульової форми ринкової ефективності.

K. Malyshenko

INFORMATION EFFICIENCY OF THE MARKET AND ITS RELATIONSHIP THE TYPES OF MARKET STRUCTURES

Summary

Types of information considered in isolation effectiveness of the types of market structures, however, have a direct relationship, as classified by the general principle, namely the degree of economic freedom that is allocated only three types of informational efficiency of the market, weak, medium and strong enough. The article has the need to expand the classification of types of information market efficiency through zero forms of market efficiency.

№ 14 2014, стор. 57 - 60

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 381

Відомості про авторів

К. А. Малишенко

к. е. н., доцент, директор Інституту економіки та управління, РВНЗ Кримський гуманітарний університет, м. Ялта

K. Malyshenko

Ph.D, Associate Professor, Director of the Institute of Economics and Management, Graduate Educational Institution Republican Crimean University of Humanities, Yalta

Як цитувати статтю

Малишенко К. А. Інформаційна ефективність ринку та її зв'язок з типами ринкових структур. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 14. С. 57–60.

Malyshenko, K. (2014), “Information efficiency of the market and its relationship the types of market structures”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 57–60.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.