EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ
М. І. Іщенко, В. Я. Нусінов

Назад

УДК: 65.012.8: 338.246

М. І. Іщенко, В. Я. Нусінов

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ

Анотація

У статті проведено критичний аналіз сучасних підходів до стратегічного планування діяльності підприємств. Обгрунтовано, що в умовах гірничо-збагачувальних комбінатів України доцільним є застосування ресурсного підходу до розробки стратегії.

М. Ischenko, V. Nusinov

THEORETICAL BASES OF DEVELOPMENT OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF MINING AND PROCESSING PLANTS

Summary

The article presents a critical analysis of the modern approaches to strategic planning activities of enterprises. It is proved that in the conditions of mountain-concentrating combines of Ukraine feasible is the use of the resource approach to strategy development.

№ 14 2014, стор. 73 - 76

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 362

Відомості про авторів

М. І. Іщенко

к. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

М. Ischenko

PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of "METINVEST HOLDING" LLC


В. Я. Нусінов

д. е. н., проф., зав. кафедрою обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ "Криворізький національний університет"

V. Nusinov

doctor of Economics, Professor, head. Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, State higher educational institution "Kryvyi Rih National University"

Як цитувати статтю

Іщенко М. І., Нусінов В. Я. Теоретичні основи розробки стратегії розвитку гірничо-збагачувальних комбінатів. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 14. С. 73–76.

Ischenko, М. and Nusinov, V. (2014), “Theoretical bases of development of strategy of development of mining and processing plants”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 73–76.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.