EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ БЮДЖЕТУ НА ПРОЦЕСИ НАГРОМАДЖЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
В. В. Пустоваров

Назад

УДК: 336.142.2

В. В. Пустоваров

ВПЛИВ БЮДЖЕТУ НА ПРОЦЕСИ НАГРОМАДЖЕННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

Розглянуто проблематику впливу бюджету на нагромадження в національній економіці. Частка ресурсів, яка спрямовується із зведеного бюджету на капітальні видатки, має тенденцію до зниження, що свідчить про звуження ролі держави в процесах нагромадження. Виявлено, що на базі оприлюднених статистичних даних та структури класифікації видатків бюджету, проблематично через відмінність підходів до узагальнення інформації, комплексно проаналізувати напрями використання капітальних інвестицій та стан дотримання відтворювальних пропорцій у сфері нагромадження. Запропоновано гармонізувати діючі на даний час підходи в статистиці та бюджеті, привести їх до єдиної порівняльної бази, що надасть можливість предметного аналізу бюджетного регулювання процесів нагромадження в економіці.

V. Pustovarov

INFLUENCE OF BUDGET IS ON PROCESSES PILING UP IS IN A NATIONAL ECONOMY

Summary

The range of problems of influence of budget is considered on piling up in a national economy. Part of resources that is directed from the erected budget on capital charges has a tendency to the decline that testifies to narrowing of role of the state in the processes of piling up. It is educed that on the base of the promulgated statistical data and structure of classification of charges of budget, problematic through the difference of going near generalization of information, complex to analyze directions of the use of capital investments and state of observance of reproductive proportions in the sphere of piling up. It is suggested to harmonize operating on this time approaches in statistics and budget, to bring them over to the only comparative base that will give possibility of subject analysis of the budgetary adjusting of processes of piling up in an economy.

№ 14 2014, стор. 83 - 88

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 381

Відомості про авторів

В. В. Пустоваров

здобувач, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

V. Pustovarov

Candidate, "Institute of economy and forecasting, Ukrainian National Academy of Science"

Як цитувати статтю

Пустоваров В. В. Вплив бюджету на процеси нагромадження в національній економіці . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 14. С. 83–88.

Pustovarov, V. (2014), “Influence of budget is on processes piling up is in a national economy”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 83–88.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.