EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ
А. В. Петриків

Назад

УДК: 336.76:352

А. В. Петриків

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІСЦЕВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Анотація

У статті визначено роль місцевих запозичень як джерела фінансової автономії органів місцевого самоврядування. Розглянуто питання розвитку ринку муніципальних облігацій в Україні та визначено причини недосконалості розвитку ринку місцевих запозичень України. Досліджено низку проблем, пов'язаних із забезпеченням ефективності здійснення муніципальних запозичень, зокрема проблему недосконалості системи регулювання місцевих запозичень та системи розповсюдження інформації про муніципальні цінні папери. Виявлено напрями удосконалення правової та регулятивної основи побудови системи місцевих запозичень в Україні. Проаналізовано ефективність інформаційної системи та системи регулювання, процесів здійснення місцевих запозичень та визначено шляхи їх вдосконалення. Окреслено шляхи удосконалення механізму функціонування місцевих позик. Виявлено напрями підвищення ефективності інформаційної системи та системи регулювання місцевих запозичень в Україні.

A. Petrykiv

DIRECTIONS IMPROVE THE EFFICIENCY OF INFORMATION SYSTEMS AND LOCAL BORROWING REGULATION

Summary

The article defines the role of local borrowing as a source of financial autonomy of local governments. The question of municipal bond market in Ukraine and identifies the causes of market imperfections local borrowing Ukraine. Investigated a number of issues related to ensuring the efficiency of the implementation of municipal borrowing, including the problem of the failings of local borrowing regulation and distribution of information on municipal securities. Revealed areas of improvement of the legal and regulatory bases of the system of local borrowing in Ukraine. The effectiveness of information systems and regulatory processes of local borrowing and ways to improve them. The ways to improve the mechanism of functioning of local loans. We found directions to increase the efficiency of information systems and local borrowing regulation in Ukraine.

№ 14 2014, стор. 115 - 118

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 367

Відомості про авторів

А. В. Петриків

к. держ. упр., доцент кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

A. Petrykiv

Сandidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of Public and Municipal Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

Як цитувати статтю

Петриків А. В. Напрями підвищення ефективності інформаційної системи та системи регулювання місцевих запозичень. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 14. С. 115–118.

Petrykiv, A. (2014), “Directions improve the efficiency of information systems and local borrowing regulation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 115–118.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.