EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
О. М. Смірнова

Назад

УДК: 354.1

О. М. Смірнова

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Анотація

У статті розкрито теоретичні аспекти взаємоузгодженого та послідовного використання організаційного і правового механізмів державного регулювання психологічної складової цивільного захисту, які в поєднанні утворюють єдиний механізм. Детально проаналізовано цей організаційно-правовий механізм державного регулювання психологічної складової цивільного захисту, охарактеризовано його базові елементи, визначено особливості їх взаємодії та наведено алгоритм регуляторного впливу. Розкрито історичний аспект формування організаційних та правових засад діяльності психологів служби цивільного захисту України. Представлено огляд основних нормативних та розпорядчих документів, які регламентують діяльність психологічного спрямування. З метою впорядкування діяльності психологічного спрямування у сфері цивільного захисту, відповідно до вимог сьогодення, визначено об'єктивну необхідність та можливості оптимізації організаційно-правового механізму державного регулювання психологічної складової цивільного захисту.

O. Smirnova

THE ANALYSIS OF THE INSTITUTIONAL AND LEGAL MECHANISM OF STATE REGULATION OF PSYCHOLOGICAL COMPONENT OF CIVIL PROTECTION

Summary

In the article were reveal the theoretical aspects of the mutually acceptable and consistent use of organizational and legal mechanisms of state regulation of the psychological component of civil protection, which when combined form a single mechanism. Analyzed the organizational and legal mechanism of state regulation of the psychological component of civil protection, characterizes its basic elements, defined the peculiarities of their interaction and the algorithm of regulatory impact. The historical aspect of the formation of the organizational and legal principles of psychologists of service of civil protection were reveal. Presents overview of major regulatory and administrative documents, which regulate the activity of a psychological orientation. In order to organize the activity of psychological orientation in the sphere of civil protection, in accordance with the requirements of the present, defined an objective necessity and possibilities to optimize organizational and legal mechanism of state regulation of the psychological component of civil protection.

№ 14 2014, стор. 143 - 147

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 391

Відомості про авторів

О. М. Смірнова

старший викладач кафедри профілактики пожеж та безпеки життєдіяльності населення, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

O. Smirnova

Senior Teacher of department of Fires Preventive and Vital Safety of the Population, Institute of the State Administration in Sphere of Civil Protection

Як цитувати статтю

Смірнова О. М. Аналіз організаційно-правового механізму державного регулювання психологічної складової цивільного захисту. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 14. С. 143–147.

Smirnova, O. (2014), “The analysis of the institutional and legal mechanism of state regulation of psychological component of civil protection”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 143–147.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.