EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ СУХОПУТНОЇ ДІЛЯНКИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
Н. А. Сіцінський

Назад

УДК: 351.86: 355

Н. А. Сіцінський

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЩОДО ЗАВЕРШЕННЯ ДОГОВІРНО-ПРАВОВОГО ОФОРМЛЕННЯ СУХОПУТНОЇ ДІЛЯНКИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті запропоновано пріоритетні напрями реалізації державної політики у сфері безпеки і оборони України, що спрямовані на завершення процесу договірно-правового оформлення державного кордону України з Російською Федерацією в умовах анексії російською стороною частини державної території України. Наголошено, що ситуації на українсько-російській ділянці державного кордону обумовлюють нагальну потребу вжиття термінових заходів щодо врегулювання питань договірно-правового оформлення сухопутної ділянки спільного державного кордону з Росією. Обгрунтовано прогнозовані виклики та загрози національній безпеці України у сфері безпеки державного кордону, що пов'язані із незавершеністю договірно-правового оформлення сухопутної ділянки українсько-російського державного кордону. Розкрито зміст пріоритетних напрямів щодо завершення процесу договірно-правового оформлення сухопутної державного кордону України з Російською Федерацією.

N. Sitsinskiy

PRIORITY DIRECTIONS FOR COMPLETION OF THE LEGAL REGISTRATION OF LAND PLOT OF THE UKRAINIAN-RUSSIAN STATE BORDER OF UKRAINE

Summary

The paper suggests priorities for implementation of the state policy in the sphere of security and defense of Ukraine, aimed at the completion of the process of legal registration of the state border of Ukraine with the Russian Federation in conditions of annexation by the Russian side part of the state territory of Ukraine. Noted that the situation on the Ukrainian-Russian section of the border makes the urgent need to take urgent measures to settle the issues of legal registration of land plots with the total state border with Russia. Reasonable, predictable challenges and threats to national security of Ukraine in the sphere of security of the state border, related to the incompleteness of the legal registration of land plot of the Ukrainian-Russian state border. Contents of the priority directions regarding the completion of the process of legal registration of land of Ukraine's state border with the Russian Federation.

№ 14 2014, стор. 151 - 154

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 174

Відомості про авторів

Н. А. Сіцінський

магістр права, Опольський університет, м. Ополе, Польща

N. Sitsinskiy

master of Law, University of Opole, Opole, Poland

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.