EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
О. В. Пирог

Назад

УДК: 330.342.24

О. В. Пирог

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

У статті досліджено теоретичні засади формування моделі, яка забезпечить стабільний розвиток економіки України в умовах постіндустріального суспільства та відповідає новітнім вимогам глобального розвитку. Обгрунтовано, що для забезпечення розвитку України на рівні країн з постіндустріальним суспільством необхідно сформувати новітню секторну модель розвитку національної економіки, яка передбачає структурну трансформацію через зниження питомої ваги первинного та третинного секторів й зростання питомої ваги четвертинного та п'ятерикового секторів, в яких зосереджено високотехнологічні види економічної діяльності сфер матеріального та нематеріального виробництва. Доведено, що факторна модель розвитку національної економіки України, яка в межах секторної моделі за рахунок зростання впливу інвестиційного чинника, створює можливості стабільного розвитку та збалансованого використання інших факторів постіндустріального суспільства. Сучасний розвиток національної економіки в контексті парадигми постіндустріального суспільства може бути забезпечений за рахунок інтенсивних факторів.

O. Pyrog

THEORETICAL BASES OF FORMATION THE MODEL OF NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY

Summary

The article present the results of the theoretical bases of the model, which will ensure the stable development of economy of Ukraine in the conditions of post-industrial society and meets the latest requirements of global development. Proved that for the development of Ukraine at the level of post-industrial society to form the sectoral model of the national economy, which requires structural transformation through a reduction in the proportion of primary and tertiary sectors and the increase of the quaternary and quinary sectors where concentrated high-tech types economic activity in material and non-material production. Proved that the factor model of the national economy of Ukraine is within the sectoral model by the growing influence of the investment factor, creating opportunities of sustainable development and sustainable use of the factors of post-industrial society. Modern development of the national economy at the context of post-industrial society paradigm can be achieved through intensive factors.

№ 15 2014, стор. 6 - 10

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 615

Відомості про авторів

О. В. Пирог

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

O. Pyrog

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Як цитувати статтю

Пирог О. В. Теоретичні засади формування моделі розвитку національної економіки України в умовах постіндустріального суспільства. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 6–10.

Pyrog, O. (2014), “Theoretical bases of formation the model of national economy of Ukraine in the conditions of post-industrial society”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 6–10.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.