EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
М. А. Однорог

Назад

УДК: 658.152:005.342]:631.11](045)

М. А. Однорог

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Анотація

У статті обгрунтовано особливості розвитку інвестиційного забезпечення в сільському господарстві на сучасному етапі. Визначено основні методологічні напрями, що дозволяють виділити ключові напрями інвестиційного розвитку. Розроблено алгоритм оцінки особливостей розвитку сьогодення. Запропоновано методику оцінки інвестиційного забезпечення, яка дозволяє досить об'єктивно оцінити діяльність сільськогосподарських підприємств з урахуванням їх економічного забезпечення. Приділено увагу питанням оцінки розвитку в напрямі особливостей забезпечення регіонів. Обгрунтовується можливість визначення інноваційних особливостей інвестиційного забезпечення. Дається коротка характеристика розробленої методики оцінки інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Матеріал статті орієнтований на широку аудиторію науковців, викладачів, працівників державних органів виконавчої влади та студентів вузів.

M. Odnorog

FEATURES OF PROCUREMENT OF INVESTMENT IN AGRICULTURE IN THE PRESENT STAGE

Summary

In the article the features of software investment in agriculture today. The main methodological areas that can provide key areas of investment. The algorithm of the peculiarities of the present. The method of evaluation of investment security, which allows one to objectively assess the work of the agricultural enterprises taking into account their economic security. Attention is paid to the assessment of the way of features of the regions. Substantiates the ability to define innovative features of investment security. We give a brief description of methodology of evaluation of investment support agricultural enterprises. The article is aimed at a wide audience of researchers, teachers, employees of government agencies and university students.

№ 15 2014, стор. 23 - 25

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 695

Відомості про авторів

М. А. Однорог

к. е. н., завідуючий економічного відділення, Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету, м. Біла Церква

M. Odnorog

Ph.D. in Economics, Head of the Economic Department, Technological and economic college Bila Tserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Однорог М. А. Особливості розвитку інвестиційного забезпечення в сільському господарстві на сучасному етапі. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 23–25.

Odnorog, M. (2014), “Features of procurement of investment in agriculture in the present stage”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 23–25.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.