EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФОРМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ
Л. О. Коваленко, Т. В. Міхеєнко

Назад

УДК: 332.1: 336.5

Л. О. Коваленко, Т. В. Міхеєнко

ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ФОРМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНІВ

Анотація

У статті досліджено роль інвестицій у фінансовому забезпеченні розвитку депресивних регіонів, проведено оцінку показників інвестиційної діяльності на території Чернігівської області, висвітлено загальні проблеми у сфері залучення інвестицій і запропоновано шляхи їх подолання, обгрунтовано науково-методичні засади та напрями регіональної інвестиційної політики, а також критерії для визначення ефективності реалізації такої політики. Авторами визначено пріоритетні напрями залучення інвестицій для Чернігівської області з метою забезпечення її економічного зростання та сталого розвитку.

L. Kovalenko, T. Mikheienko

INVESTMENTS AS A FORM OF THE FINANCIAL PROVISION OF THE DEPRESSED REGIONS DEVELOPMENT

Summary

The role of investments in the financial provision of the depressed regions development is investigated, the estimation of investment performance indicators is conducted on territory of Chernihiv region, general issues in the field of bringing in investments are revealed and the ways of their overcoming are offered, the directions of regional investment policy are substantiated іn the article. The priority directions of bringing in investments to Chernihiv region with the aim of providing its his economic growth and steady development are also determined by the author.

№ 15 2014, стор. 33 - 39

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 668

Відомості про авторів

Л. О. Коваленко

к. е. н., професор, академік УАН, Чернігівський державний інститут економіки та управління

L. Kovalenko

candidate of economic sciences, the professor, member of Ukrainian Academy of Sciences, Chernihiv State Institute of Economics and Management


Т. В. Міхеєнко

к. е. н., доцент, Чернігівський державний інститут економіки та управління

T. Mikheienko

candidate of economic sciences, associate professor, Chernihiv State Institute of Economics and Management

Як цитувати статтю

Коваленко Л. О., Міхеєнко Т. В. Інвестиції як форма фінансового забезпечення розвитку депресивних регіонів. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 33–39.

Kovalenko, L. and Mikheienko, T. (2014), “Investments as a form of the financial provision of the depressed regions development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 33–39.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.