EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
О. В. Абакуменко, К. Є. Лавров

Назад

УДК: 331.5.024.5

О. В. Абакуменко, К. Є. Лавров

СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті обгрунтовано комплекс напрямів удосконалення фінансової політики України, орієнтованих на зростання трудової активності населення та продуктивності праці. Розроблені рекомендації поєднують заходи в сфері бюджетної та податкової політики. За кожною пропозицією передбачені недоліки та ризики, які можуть виникнути внаслідок адаптації суб'єктів господарювання, та заходи щодо їх нейтралізації. Важливою особливістю запропонованого комплексу заходів є орієнтація на формування свідомого ставлення та розуміння особистої відповідальності серед населення за власну зайнятість та рівень винагороди за працю.

О. Аbаkumеnkо, K. Lavrov

STIMULATION OF LABOR ACTIVITY OF THE POPULATION AS THE NECESSARY PREREQUISITE OF ACTIVIZATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

Summary

In article the complex of the directions of improvement of financial policy of Ukraine, focused on growth of labor activity of the population and labor productivity is reasonable. Recommendations are developed combine measures in the sphere of the budgetary and tax policy. Behind each offer shortcomings and risks which can arise owing to adaptation of subjects of managing, and a measure for their neutralization are provided. Important feature of the offered complex of actions is orientation to formation of a conscientious attitude and understanding of a personal responsibility among the population for own employment and level of remuneration for work.

№ 15 2014, стор. 40 - 43

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 714

Відомості про авторів

О. В. Абакуменко

д. е. н., професор кафедри фінансів, Чернігівський державний інститут економіки і управління

О. Аbаkumеnkо

doctor of economic sciences, professor of cathedra of finance, Сhernihiv State Institute of Economics and Management


К. Є. Лавров

здобувач

K. Lavrov

the applicant

Як цитувати статтю

Абакуменко О. В., Лавров К. Є. Стимулювання трудової активності населення як необхідна передумова активізації інвестиційної діяльності в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 40–43.

Аbаkumеnkо, О. and Lavrov, K. (2014), “Stimulation of labor activity of the population as the necessary prerequisite of activization of investment activity in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 40–43.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.