EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖЛИВОГО ЧИННИКА ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
Н. В. Рибачук, Т. О. Журко

Назад

УДК: 331.108

Н. В. Рибачук, Т. О. Журко

ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВАЖЛИВОГО ЧИННИКА ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Анотація

У статті досліджуються фактори, що впливають на рівень лояльності співробітників до компанії. На базі матриці Бостонської консалтингової групи проаналізовано життєвий цикл співробітника компанії. Наведено та проаналізовано системи мотивації, їх позитивні та негативні сторони. Досліджується система адаптації нового співробітника та її вплив на його лояльність. Запропоновано класифікацію видів адаптаційних систем для нових співробітників на підприємстві.

N. Rybachuk, T. Zhurko

FORMATION OF LOYALTY OF EMPLOYEES OF THE COMPANY AS AN IMPORTANT FACTOR OF ITS FUNCTIONING

Summary

In the article there have been investigated which factors influence the loyalty level of employees to the company. The lifespan of an employee of the company has been analyzed on the basis of the matrix of Boston consulting group. There have been suggested and analyzed the systems of motivation, and its negative and positive aspects. There have been discussed the system of adaptation of a new employee and its influence on his loyalty. There has been offered the classification of types of adaptation systems for new employees of the company.

№ 15 2014, стор. 62 - 66

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 816

Відомості про авторів

Н. В. Рибачук

асистент кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет

N. Rybachuk

Assistant lecturer of Department of Management and Modelling in Economics, Vinnytsia national technical university


Т. О. Журко

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Вінницький національний технічний університет

T. Zhurko

Candidate of Economic Sciences, Associate professor of Department of Finance, Vinnytsia national technical university

Як цитувати статтю

Рибачук Н. В., Журко Т. О. Формування лояльності працівників підприємства як важливого чинника його функціонування. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 62–66.

Rybachuk, N. and Zhurko, T. (2014), “Formation of loyalty of employees of the company as an important factor of its functioning”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 62–66.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.