EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

GOVERNMENT RELATIONS ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
Н. В. Коваль

Назад

УДК: 328. 184: 338.1

Н. В. Коваль

GOVERNMENT RELATIONS ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Анотація

У статті розкрито сутність поняття Government Relations та підходи до розгляду феномена GR в сучасній економічній науці. Досліджені причини розвитку GR на сучасному етапі. Проаналізовані відмінності між лобізмом та Government Relations, доведено, що лобізм — це одна з технологій, складових частин (активна фаза) GR-діяльності. Наведено дані щодо діяльності GR-департаментів крупних корпорацій Російської Федерації, висвітлені особливості розвитку Government Relations та підготовки спеціалістів з GR в Росії. У зв'язку з цим звернено увагу на наявність латентного лобізму з боку іноземних держав і транснаціональних корпорацій, масштаби якого створюють загрозу національній безпеці нашої держави. Проаналізовано вимоги до кандидатів на посаду GR-менеджера. Обгрунтовано необхідність впровадження Government Relations в діяльність вітчизняних підприємств та підготовки висококваліфікованих GR-менеджерів в Україні.

N. Коval

GOVERNMENT RELATIONS AS A FACTOR OF EFFECTIVE BUSINESS

Summary

The article explores the notion of Government Relations and the approaches to studying the phenomenon of GR in modern economic science. The reasons of GR development in the current stage are investigated. The article analyzes the difference between lobbyism and Government Relations, proves that lobbyism is one of the technologies, components (an active stage) of GR activity. The article provides data on GR departments activity of large corporations in the Russian Federation, exploring the peculiarities of Government Relations development and training GR specialists in Russia. In relation to this attention is paid to the existence of latent lobbyism from foreign states and multinational corporations, the scale of which constitutes a threat to the national security of our state. The requirements to applicants for GR Manager position are analyzed. The necessity of introducing Government Relations in Ukrainian enterprises, as well as training high-skilled GR Managers in Ukraine, is substantiated.

№ 15 2014, стор. 85 - 90

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 755

Відомості про авторів

Н. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту Білоцерківського національного аграрного університету

N. Коval

Ph.D. in Economic studies, associate professor of Management department of Bila Tserkva National Agrarian University

Як цитувати статтю

Коваль Н. В. Government relations як чинник ефективного ведення бізнесу . Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 85–90.

Коval, N. (2014), “Government relations as a factor of effective business”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 85–90.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.