EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ І ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
В. М. Козаков, І. В. Чаплай

Назад

УДК: 35.08(477)

В. М. Козаков, І. В. Чаплай

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ І ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Проаналізовано модель етичної поведінки державного службовця як узагальнену характеристику етичної культури професійної діяльності, основою якої є моральність службовця як сутність його особистості. Визначено основні риси етичних норм, що мають відношення до державної влади її інститутів та у сукупності становлять етику державного управління. Запропоновано підходи до вдосконалення механізму реалізації етичної інфраструктури на сучасному етапі розвитку державної служби.
Зазначене має сприяти подальшим розробці і впровадженю в сучасну практику державного управління нових методологічних підходів правового забезпечення етики поведінки державного службовця.

Model of ethical behavior of civil servants, as a generalized characteristic of the ethical culture of the professional work, basis of which is morality of servants, as the essence of his personality is analyzed. The main features of ethical norms, relevant to the state power, his institutions and collectively constitute the ethics of governance are determined. public administration. Approaches to improvement the realization mechanism of ethical infrastructure on the modern state of development of public service are proposed.
The above depicted should promote to the further development and implementation in the modern practice of governance new methodological approaches of juristic ensurance of the ethical conduct of civil servants.

V. Kozakov, I. Chaplay

FORMATION OF A MODEL OF ETHICAL BEHAVIOR OF CIVIL SERVANTS IN CONDITIONS OF DEMOCRATIZATION AND PROFESSIONALIZATION OF CIVIL MANAGEMENT

№ 15 2014, стор. 137 - 139

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 905

Відомості про авторів

В. М. Козаков

д. держ. упр., проф., професор кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

V. Kozakov

Doctor of Sciences in Public Administration, Prof., Prof., Dept. of Public Policy and administration of political processes of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv


І. В. Чаплай

студент, Інститут післядипломного навчання Національного Авіаційного Університету, м. Київ

I. Chaplay

student of Institute of postgraduate education, National Aviation University, Kyiv

Як цитувати статтю

Козаков В. М., Чаплай І. В. Формування моделі етичної поведінки державних службовців в умовах демократизації і професіоналізації державного управління. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 137–139.

Kozakov, V. and Chaplay, I. (2014), “Formation of a model of ethical behavior of civil servants in conditions of democratization and professionalization of civil management”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 137–139.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.