EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА МОНЕТАРНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ У ДЕРЖАВІ ЯК ОСНОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
Д. В. Нехайчук

Назад

УДК: 336.13

Д. В. Нехайчук

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА МОНЕТАРНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ У ДЕРЖАВІ ЯК ОСНОВА ЗБАЛАНСОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Анотація

У статті розглянуто зміни у фінансовому секторі, які роблять значний вплив на економічну активність. Доведено, що забезпечення фінансової стабільності може спиратися на широкий набір заходів, у першу чергу на застосування інструментів регулювання фінансових ринків. Робиться наголос, що монетарна стабільність і фінансова стабільність є взаємопов'язаними, невід'ємними складовими сталого розвитку економіки. Тільки при виконанні грошима і фінансами притаманних їм функцій можливе накопичення, ефективний перерозподіл і використання ресурсів. Зроблено висновки, що підтримка монетарної та фінансової стабільності має залишатися пріоритетом економічної політики керівництва країни.

D. Nekhaychuk

THE PROVISION OF FINANCIAL AND MONETARY STABILITY IN THE STATE AS THE BASIS OF BALANCED ECONOMIC GROWTH: A RETROSPECTIVE ANALYSIS AND INTERNATIONAL EXPERIENCE

Summary

The article describes the changes in the financial sector have a significant effect on economic activity. The author proven that the financial stability can be based on a wide range of measures, primarily the use of instruments of financial market regulation. Emphasis on the fact that monetary stability and financial stability are interrelated yavlyayutsya integral components of sustainable economic development. Only when money and finances inherent functions may accumulate, and efficient reallocation of resources. The author concluded that maintaining monetary and financial stability should remain the priority of economic policy of the government.

№ 15 2014, стор. 140 - 144

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 712

Відомості про авторів

Д. В. Нехайчук

докторант, ОРІДУ НАДУ при Президентові України

D. Nekhaychuk

the doctoral of ОRISM NASM of the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Нехайчук Д. В. Забезпечення фінансової та монетарної стабільності у державі як основа збалансованого економічного зростання: ретроспективний аналіз та закордонний досвід. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 140–144.

Nekhaychuk, D. (2014), “The provision of financial and monetary stability in the state as the basis of balanced economic growth: a retrospective analysis and international experience”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 140–144.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.