EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
К. Є. Гармаш

Назад

УДК: 351.72

К. Є. Гармаш

ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті авторами проаналізована організаційна структура, ефективність та методи державного регулювання ринку цінних паперів. Доведено необхідність посилення регулюючих і контрольних функцій держави у вітчизняній депозитарній системі. Виокремлено одну з основних функцій депозитарного ринку (ринку цінних паперів, зокрема) — емісійну, забезпечення ринку IPO, ринку фінансових активів, який дозволяє інвестувати підприємствам кошти. Це гроші дрібних інвесторів, що закумульовані як активи підприємства, які можуть бути джерелом реконструкції, технічного переозброєння виробничого апарату, тобто всього того, що дозволяє знизити ймовірність економічної кризи, а також, відповідати рівню технічної та технологічної ситуації, яка склалася в даній галузі, в світі. Тому держава вкрай зацікавлена, в тому, щоб ринок розвивався. Все це зумовлює необхідність реконструкції депозитарної системи за допомогою інструментів державного регулювання.

K. Garmash

THE EFFICIENCY OF STATE REGULATION METHODS AT SECURITIES MARKET IN UKRAINE

Summary

In the article the authors analyzed the organizational structure, efficiency and methods of state regulation of the securities market. The necessity of strengthening the regulatory and supervisory functions of the state in the national depository system proven. Author determined one of the main functions of depository market (market of securities, in particular) — emission, providing market IPO, the financial assets which allows businesses to invest funds. This is the money of small investors that accumulated as assets, which can be a source of reconstruction, technical re-equipment, production facilities, anything that can reduce the likelihood of an economic crisis, as well as comply with the level of technical and technological situation in the industry, in the world. Therefore the government is very interested in the fact that the market has developed. This necessitates the reconstruction of the depository system using the tools of government regulation.

№ 15 2014, стор. 149 - 152

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 845

Відомості про авторів

К. Є. Гармаш

аспірантка кафедри економіки та оцінки майна підприємств, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

K. Garmash

postgraduate student of the Department of Economics and business property valuation, Kharkiv National University of Economics named after S. Kuznets, Kharkiv

Як цитувати статтю

Гармаш К. Є. Ефективність методів державного регулювання ринку цінних паперів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 15. С. 149–152.

Garmash, K. (2014), “The efficiency of state regulation methods at securities market in Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 149–152.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.